Gå direkt till innehåll
Den senaste tiden har vi haft en av våra rötkammare ur drift för 10-årsinspektion av betong och tillhörande utrustning.
Den senaste tiden har vi haft en av våra rötkammare ur drift för 10-årsinspektion av betong och tillhörande utrustning.

Nyhet -

Mer lukt än vanligt

Den senaste tiden har det kommit in klagomål om lukt. Vi förstår att det kan vara jobbigt med lukt från vår och liknande verksamheter som ligger i hamnområdet. 

Den senaste tiden har vi haft en av våra rötkammare ur drift för 10-årsinspektion av betong och tillhörande utrustning. Detta gör att rötningen av vårt avloppsslam blir lite sämre än normalt. Det kan leda till att slammet luktar mer när det lagras i väntan på borttransport.

Vi jobbar för fullt för att få rötkammaren i drift igen. Tyvärr har vi upptäckt skador på betongen som behöver åtgärdas. I stundande semestertider är det dock svårt att få tag på personal och entreprenörer som kan hjälpa oss med uppstarten av rötkammaren. Vi forcerar tidplanen så gått vi kan och kommer förhoppningsvis kunna starta upp rötkammaren i augusti.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Anders Hansson

Anders Hansson

Avdelningschef Produktion 031-64 74 00

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg