Gå direkt till innehåll
Den röda markeringen på bilden visar var gång- och cykelvägen vid Lundbytunneln tillfälligt kommer att stängas av.
Den röda markeringen på bilden visar var gång- och cykelvägen vid Lundbytunneln tillfälligt kommer att stängas av.

Nyhet -

Ny skorsten ovanför Lundbytunneln - cykelväg stängs tillfälligt av

Ny skorsten sätts på plats under två septemberhelger

Under två helger i september monterar vi en ny ventilationsskorsten på berget ovanför Lundbytunneln. Den gamla skorstenen revs förra året på grund av ålder och en kranbil kommer nu att lyfta den nya skorstenen på plats. Arbete ska utföras på gång- och cykelbanan mellan Ovädersgatan och Yrvädersgatan ovanför Lundbytunneln. Arbetet utförs den 10-11 september och den 17-18 september, dagtid mellan klockan 08.00 – 18.00.

Gång- och cykeltrafikanter får välja alternativ väg

Gång- och cykeltrafikanter får under denna tid välja alternativ väg, eftersom gång- och cykelbanan helt kommer att stängas av. Skyltar och staket ställs upp för att visa var och när avspärrningen sker. Arbetet kommer inte att medföra buller i någon större omfattning.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sofia Cullberg

Sofia Cullberg

Presskontakt Kommunikatör 031-64 74 04

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg