Gå direkt till innehåll
Nya Ryas utredningsarbete har lett fram till beslut om att driva tre små testläggningar, så kallade piloter, för att studera och få erfarenhet av alternativa reningstekniker mer i detalj.
Nya Ryas utredningsarbete har lett fram till beslut om att driva tre små testläggningar, så kallade piloter, för att studera och få erfarenhet av alternativa reningstekniker mer i detalj.

Nyhet -

Pilotförsök ska bli ett lyft för Gryaab

Gryaabs mångåriga program Nya Rya ska genomföra pilottester på plats på Ryaverket för att få fram bästa reningsmetod. Nu har den första av tre piloter kommit på plats.

Nya Ryas utredningsarbete har lett fram till beslut om att driva tre små testläggningar, så kallade piloter, för att studera och få erfarenhet av alternativa reningstekniker mer i detalj.

Filterpilot först ut

En container till det första pilotförsöket står nu på plats.

- Vi kommer sila inkommande avloppsvatten genom filter av olika storlekar för att se om den här metoden kan vara ett alternativ eller komplement till de försedimenteringsbassänger vi har idag, säger Susanne Tumlin, projektledare för processdelen i Nya Rya.

Pilot nr 2 på plats i februari

Försöken med filterpiloten kommer pågå i ungefär ett år. Pilotförsök nummer två blir att testa biologisk rening med så kallat aerobt granulärt slam (AGS). 

- AGS bygger på biologisk rening med samma sorts mikroorganismer som i Gryaabs aktivslamprocess med skillnaden att slammet växer som granuler i stället för slamflockar. Leverans av själva pilotanläggningen är planerad till vecka 8, säger Therese Areskoug som är processingenjör och deltar i programmet.

Granulerat aktivt kol på utgående vatten

Den tredje piloten är ett slags filter gjort av granulerat aktivt kol som vi planerar att ställa upp i skivfilterbyggnaden för att kunna köra skivfiltrerat vatten genom. Gryaab planerar för leverans i mars.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Jan Karlsson

Jan Karlsson

Programledare Nya Rya 031-64 74 98
Sofia Cullberg

Sofia Cullberg

Presskontakt Kommunikatör 031-64 74 04

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg