Gå direkt till innehåll
Det finns risk för översvämningar när det regnat mycket och länge.
Det finns risk för översvämningar när det regnat mycket och länge.

Nyhet -

Samarbete extra viktigt vid stora regnmängder

Det kraftigt ihållande regnet fredagen den första oktober gjorde att Gryaab tillsammans med ägarkommunerna fick hjälpas åt för att förhindra översvämningar och extrema mängder avloppsvatten till Ryaverket.

Nära maxkapacitet

Avloppstunnlarna fylldes på med rejäla vattenmängder från de anslutna kommunerna. Till Ryaverket kom det tidvis 16 000 liter avloppsvatten per sekund, vilket är nära vår maxkapacitet för pumpning av vatten in till reningsverket. Normalflödet ligger på cirka 4000 liter vatten per sekund.

Bräddning för att undvika stora översvämningar

För att avlasta verket och tunnelsystemet behövde flera av ägarkommunerna brädda. Bräddning är en säkerhetsfunktion som finns i alla kommunala ledningsnät. Det innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av till exempel kraftigt regn. I det fallet består det bräddade vattnet till största delen av regnvatten. Möjligheten till bräddning behövs bland annat för att undvika att avloppsvatten pressas baklänges upp ur nätet med översvämning som följd på gator och i källare eller förstör processerna i avloppsreningsverket.

Hållbar dagvattenhantering en nyckelfråga

Ett sätt för kommuner att minska behovet av bräddning är att jobba aktivt med hållbar dagvattenhantering, något som Gryaabs ägarkommuner jobbar med.

- Det är viktigt att dagvatten hanteras på ett bra sätt i våra. Gryaab renar avloppsvatten åt sju kommuner och vi ansvarar för avloppstunnlarna och reningsverket. Ägarkommunerna ansvarar för dagvattenhanteringen i sin kommun. Det är tydligt för alla inblandade att det behövs stora åtgärder på flera fronter för att hantera detta på ett hållbart sätt, säger Ann Mattsson, avdelningschef för utveckling, kvalitet och miljö på Gryaab.

Full pumpning under helgen

Gryaab hade tre inloppspumpar i drift nästan hela helgen och beredskapspersonal var på plats för att hantera problem som uppkom i samband med de höga flödena till reningsverket. Vattennivåerna i tunnelsystemet minskade natten till lördag och de åtgärder som satts in kunde då trappas av. Under lördagen var det mesta återställt till normal drift i kommunerna. Inflödet till Gryaab har varit ovanligt högt flera dagar och först under tisdagen var flödena så pass låga att vi kunde behandla allt vatten med fullständig rening.

För mycket vatten i tunnlarna

- Grundproblemet är att det kommer in för mycket vatten i tunnlarna. Och det är svårt att förutse alla flöden, nivåer och konsekvenser i samband med mycket vatten. Det krävs stora insatser för att hantera sådana här lägen och det verkar bli värre med tiden, tyvärr. Vi kommer att utreda orsaker till de stora vattenmängderna i förhållande till mängden nederbörd, säger Douglas Lumley, säkerhetsansvarig på Gryaab.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Ann Mattsson

Ann Mattsson

Avdelningschef Utveckling, kvalitet och miljö
Ellinor Günther

Ellinor Günther

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-64 73 33

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg