Gå direkt till innehåll
Samråd för förbindelseledning under Mölndalsån

Nyhet -

Samråd för förbindelseledning under Mölndalsån

Gryaab behöver lägga två nya ledningar under Mölndalsån för att säkerställa transporten av avloppsvatten till Ryaverket. Byggandet av de nya ledningarna anses som vattenverksamhet enligt miljöbalken och därför behöver Gryaab söka tillstånd.

Samrådet är en viktig del i miljötillståndsprocessen och utgörs av ett undersökningssamråd. Gryaab ska samråda med Länsstyrelsen (Gryaabs tillsynsmyndighet) och andra berörda, som till exempel fastighetsägare och närboende. När undersökningssamrådet har genomförts kommer Gryaab att sammanställa vad som framkommit under samrådet och Länsstyrelsen beslutar om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.

54 år gammal ledning

Ledningen som idag leder avloppsvattnet under Mölndalsån från Lerum, Härryda, Partille och Mölndal har varit i drift sedan 1967. Idag finns det bara en ledning som förbinder tunneln innan och efter ån. För att se till att Gryaab kan leda avloppsvattnet även om ledningen behöver underhållas eller går sönder planerar Gryaab att installera två nya förbindelsledningar. De nya ledningarna kommer också att vara större än idag för att kunna leda högre flöden framöver.

Under hösten 2021 påbörjas detaljprojekteringen för arbetet. Arbetet med ledningarna beräknas kunna starta hösten 2023 och vara klar vid årsskiftet 2025/2026.

Här kan du hitta mer information om projektet och samrådet.

Kategorier

Presskontakt

Sofia Cullberg

Sofia Cullberg

Presskontakt Kommunikatör 031-64 74 04
Ellinor Günther

Ellinor Günther

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-64 73 33

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg