Gå direkt till innehåll
Sökes: ansvarsfull projektledare till stort projekt

Nyhet -

Sökes: ansvarsfull projektledare till stort projekt

Vill du vara med och driva Gryaabs största projekt hittills? Vi söker en engagerad teknisk projektledare som kommer att driva ett av de stora delprojekten i miljardprogrammet Nya Rya. Programmet ansvarar för att helt nya reningsdelar och en uppgradering av befintligt verk ska stå färdigt 2036.

Du kommer att projektleda arbetet med att planera och bygga en ny inloppspumpstation, hjärtat i anläggningen och en av Nordens största. Projektet är omfattande och komplext då pumpstationen ska ansluta befintlig inkommande tunnel 25 m under marknivå och intern tunnel- och ledningsinfrastruktur.

Vi söker dig som har en teknisk högskoleutbildning och minst fem års erfarenhet av projektledning inom större komplexa projekt från projektering till idrifttagning. Vi ser även att du är en ansvarsfull och kommunikativ och arbetar mål- och resultatinriktat.

Läs mer om tjänsten och ansök via Offentliga jobb senast den 20 maj.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Malin Olsson

Malin Olsson

Avdelningschef Projektkontor 031-64 74 00
Albin Caspersen

Albin Caspersen

HR-partner 031-64 74 00

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg