Gå direkt till innehåll
Geologen Caroline är anställd i Nya Rya för att undersöka marken på Gryaab. På bilden syns borrkärnor som tagits upp ur berget för att undersökas.
Geologen Caroline är anställd i Nya Rya för att undersöka marken på Gryaab. På bilden syns borrkärnor som tagits upp ur berget för att undersökas.

Nyhet -

Stenkoll på förutsättningar att bygga nytt

I miljardprojektet Nya Rya planerar Gryaab framtidens avloppsrening. För att veta vilka förutsättningar som finns för vår mark, behöver vi undersöka vilka geologiska egenskaper marken har. Till vår hjälp har vi geologen Caroline.

- Vi behöver bland annat ta reda på om Gryaabs mark är av en sådan kvalitet att det går att spränga framöver och hur nära befintliga byggnader, ledningar och tunnlar vi i så fall kan gå. Vi vill också veta hur långt ner i marken vi kan bygga, berättar Caroline.

Den första uppgiften var att borra i berget för att få ut en så kallad borrkärna. Med hjälp av den kan Caroline bland annat utläsa hur mycket sprickor som finns och vilken typ av sprickor det är, i vilken riktning de går och om de korsar varandra. Sådan information är viktig vid bedömningen av vad Gryaab kan göra med marken.

- Vi har borrat på ett par ställen där det kan bli aktuellt att spränga och bygga framöver. Jag har också undersökt borrkärnorna. 

Nästa steg i den geologiska undersökningen blir att utreda utreda hur mycket berg som kommer behöva fraktas bort och vad det kostar.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Sofia Cullberg

Sofia Cullberg

Presskontakt Kommunikatör 031-64 74 04

Relaterat material

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 790 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds till Ryaverket i Göteborg genom ett tunnelsystem. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg