Gå direkt till innehåll
Ingen modern stad fungerar utan avloppsrening. Därför planeras framtidens avloppsrening i det 15-åriga projektet Nya Rya. Just nu finns tre testanläggningar på plats, som renar avloppsvattnet på andra sätt än den reningen Gryaab har idag.
Ingen modern stad fungerar utan avloppsrening. Därför planeras framtidens avloppsrening i det 15-åriga projektet Nya Rya. Just nu finns tre testanläggningar på plats, som renar avloppsvattnet på andra sätt än den reningen Gryaab har idag.

Nyhet -

Tredje testpiloten för framtidens avloppsrening på plats

På Gryaabs avloppsreningsverk Ryaverket i Göteborg renas ditt och 800 000 andra personers avloppsvatten, så att det sedan kan släppas ut i havet. 2022 firar vi 50 år i havets tjänst och i år har vi fått tre reningspiloter på plats, för att testa olika tekniker som kan vara en del av lösningen för rening många år framåt i tiden.

-2036 beräknas 1 miljon personer vara anslutna till reningsverket, som måste byggas till och om för att räcka till och för att klara framtidens miljökrav, säger Jan Karlsson, programledare för det 15-åriga programmet Nya Rya, som ska bygga framtidens reningsverk för Göteborgsregionen.

Gryaabs verksamhet styrs av miljötillstånd som bland annat klargör vilka reningskrav som ska gälla. Utifrån de reningskrav som väntas efter 2036 krävs det att Ryaverket både uppgraderas och bygger nytt, något som Nya Rya-programmet planerar för. Nya Rya startade 2021 med att utreda olika tekniker för avloppsrening och även en ny pumpstation. 

Som en del av utredningen testas just nu tre reningsmetoder i pilotform. Tre testanläggningar har kommit på plats på verket under första halvåret 2022 med olika slags reningstekniker.

- Den första piloten som kom på plats är ett trumfilter. Här testar vi att filtrera det inkommande vattnet istället för att låta partiklar sjunka till botten, som vi gör idag. Trumfilter tar mindre plats och skulle kunna vara ett yteffektivt förbehandlingsalternativ. Vi testar bland annat olika filterdukar, berättar Susanne Tumlin, utvecklingsingenjör och projektledare för processdelen i Nya Rya.

I den andra testpiloten sker biologisk rening av kväve, fosfor och organiskt material med hjälp av så kallade granuler (slam som klumpar ihop sig till små, små bollar). Den här reningsmetoden är ny för Gryaab. 

-Med hjälp av reningspiloten kan vi lära oss mer om tekniken och undersöka om den kan passa på Ryaverket, säger Susanne Tumlin.

Den tredje reningspiloten består av granulerat aktivt kolfilter, som kan komma att fungera som ett eventuellt nytt slutreningssteg. De två första reningspiloterna kommer vara på plats i ett år och den tredje piloten är kvar i två år.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sofia Cullberg

Sofia Cullberg

Presskontakt Kommunikatör 031-64 74 04
Ellinor Günther

Ellinor Günther

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-64 73 33

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg