Gå direkt till innehåll
Gryaab har flera exempel på hållbar dagvattenhantering på Ryaverket. Här en regnrabatt i höstskrud, som minskar mängden dagvatten till reningsprocessen. Foto: Emelie Asplund
Gryaab har flera exempel på hållbar dagvattenhantering på Ryaverket. Här en regnrabatt i höstskrud, som minskar mängden dagvatten till reningsprocessen. Foto: Emelie Asplund

Pressmeddelande -

24 september är dagvattnets dag

Vattnet i staden är en värdefull resurs och hanteringen av just dagvatten är en viktig fråga för framtidens hållbara städer. Därför kommer vi uppmärksamma detta den 24 september varje år.

Mer grönt, minskad risk för översvämning och ett renare hav

Dagvatten är regn och smält snö som rinner på våra gator. Rätt hanterat bidrar dagvattnet till gröna och sköna innerstäder samtidigt som det minskar risken för översvämningar när det regnar riktigt mycket. Hållbara dagvattenlösningar bidrar också till att reningsverken fungerar bättre vilket leder till ett renare hav.

- I Gryaabs 15-åriga projekt Nya Rya är hållbar dagvattenhantering en viktig pusselbit som vi kommer att titta på, säger Ann Mattsson, utvecklingschef på Gryaab.

Mycket mervärde

Många av de lösningar som finns för att ta hand om dagvattnet i staden skapar också andra mervärden. Mer grönt och planterat lockar insekter och pollinatörer, förbättrar luftkvaliteten, gör vistelsemiljöerna attraktivare för boende och gröna tak isolerar mot såväl värme som kyla. Det finns även ett ökande intresse i samhället för att ta hand om dagvattnet och använda det istället för dricksvatten till bevattning av planteringar, spolning i toaletter eller renspolning av parkeringsytor och liknande.

Dagvattnets dag instiftades av VA Syd den 24 september 2020 för att uppmärksamma värdet av vattnet i staden och få fler att se dagvatten som en resurs.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 790 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds till Ryaverket i Göteborg genom ett tunnelsystem. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Presskontakt

Sofia Cullberg

Sofia Cullberg

Presskontakt Kommunikatör 031-64 74 04

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg