Gå direkt till innehåll
I år är det 50 år sedan Ryaverket invigdes och allt avloppsvatten som släpps ut i havet började renas. Det vill vi fira!
I år är det 50 år sedan Ryaverket invigdes och allt avloppsvatten som släpps ut i havet började renas. Det vill vi fira!

Pressmeddelande -

50 år i havets tjänst

I år är det 50 år sedan Ryaverket invigdes och allt avloppsvatten som släpps ut i havet började renas. Åtta kommuner är idag delägare i bolaget Gryaab som renar vatten från drygt 800 000 personer. Det har varit femtio framgångsrika år för miljön och vi kan fortsätta bada i hav och sjöar och äta fisken som fångas.

- När Gryaab bildades märktes en stor skillnad direkt på vattenkvalitén i sjöar och hav. Till en början var Ryaverket inte så stort och tekniken att rena avloppsvattnet var enklare än idag. Men miljökraven har skärpts åtskilligt under de femtio åren som vi har varit i gång och idag ligger vi i framkant när det gäller reningstekniker, säger Karin van der Salm, vd på Gryaab.

Men regionen är i stark expansion. Fler människor, bostäder och företag innebär ett ökat behov av avloppsrening. Förra året togs därför första steget mot projektet Nya Rya. Ett femton år långt projekt för att kunna fortsätta jobba för ett renare hav och miljö även i framtiden.

- Nya Rya är en utbyggnad och uppgradering av vår nuvarande anläggning som är ett måste inför framtiden för att vi ska kunna fortsätta rena avloppsvattnet på ett hållbart sätt. Inte bara för att regionen växer och vi blir allt fler utan också för att reningskraven skärps. Nya Rya ska stå klart 2036 och vi kommer då att kunna rena avloppsvattnet från drygt 1,3 miljoner personer, säger Karin van der Salm.

  I samband med 50-årsjubileet lanserar Gryaab en kampanj för att uppmärksamma de första femtio åren i havets tjänst. En kampanjsite är framtagen för att förmedla historien och vikten av att ha en fungerande avloppsrening. På siten finns grattishälsningar från kända och okända människor som på olika vis tar del av resultatet av Gryaabs arbete – ett renare hav. Här finns också jubileumsfilm, quiz och möjlighet att boka in sig på jubileumsvisningar av Ryaverket under september månad.

  Läs mer på: www.renarehav.se

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

  Kontakter

  Karin van der Salm

  Karin van der Salm

  Vd 031-64 74 00
  Sofia Cullberg

  Sofia Cullberg

  Presskontakt Kommunikatör 031-64 74 04

  Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

  Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

  Gryaab AB
  Norra Fågelrovägen 3
  418 34 Göteborg