Gå direkt till innehåll
Att spola rätt är (toa)lätt - och skitviktigt!

Pressmeddelande -

Att spola rätt är (toa)lätt - och skitviktigt!

Idag firas Internationella Världstoalettdagen för att öka medvetenheten om att 4,2 miljarder människor saknar tillgång till en säker toalett. Gryaab uppmärksammar dagen genom att uppmana allmänheten att sluta använda toan som papperskorg.

-I Sverige har vi tillgång till välfungerande avlopp och toaletter. Vi behöver hjälpas åt att ta hand om dem. Skräp i avloppet skapar problem både för dig själv, för oss på Ryaverket och för miljön. Skräpet fastnar i ledningar, pumpar och annan mekanik och kan orsaka stopp, som bland annat kan leda till översvämning i någons källare, säger Emilie Grubbström på Gryaab.

Skräp som våtservetter, hushållspapper och tamponger löses inte upp på väg till Ryaverket utan tas bort med hjälp av galler för att inte skapa problem i reningsprocessen. Skräpet som avskiljs måste först avvattnas och sedan köras till förbränning. En onödig omväg för de 2 500 kilo skräp som kommer till Ryaverket - varje dygn! Dessutom kostar det pengar att åtgärda stopp som orsakas av skräp. Om reningsprocesserna inte fungerar optimalt finns det också en risk att orenat avloppsvatten släpps ut i naturen.

-Orenat avloppsvatten innehåller bakterier som kan orsaka sjukdomar hos oss människor och djuren i vår natur. Orenat avloppsvatten innehåller också organiskt material, kväve och fosfor, som i naturen riskerar att orsaka övergödning i våra hav och vattendrag, berättar Emilie Grubbström.

Lösningen på problemet är enkel: skaffa en papperskorg på toaletten och släng våtservetter, tops, snus och annat skräp i den. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten, ser du till att avloppet och reningsverket fungerar som de ska. Det ger i slutändan ett renare hav. Bra, eller hur!

Klokt avloppstänk - Gryaab kan du läsa mer om vad som händer om du spolar ner skräp.

Fakta Världstoalettdagen

Mer än hälften av världens befolkning (4,2 miljarder) saknar tillgång till en säker toalett. Dålig sanitet påverkar människors hälsa. 800 barn dör varje dag till följd av smutsigt vatten och risken för att särskilt flickor och kvinnor utsätts för sexuella övergrepp ökar. Världstoalettdagen instiftades av FN för att uppmärksamma vikten av åtgärder för att säkerställa rent vatten och sanitet för alla (Källa: FN). 

Läs mer! 

- På wateraid.org kan du ta del av lättöverskådlig statistik och fakta. 

- På World Toilet Day | Valuing Toilets kan du läsa om mer Världstoalettdagen och de arbeten som pågår för att öka tillgången på en säker toalett för alla, som är en av FN:s globala mål.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 790 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds till Ryaverket i Göteborg genom ett tunnelsystem. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Kontakter

Emilie Grubbström

Emilie Grubbström

Miljöingenjör 031-64 74 00
Sofia Cullberg

Sofia Cullberg

Presskontakt Kommunikatör 031-64 74 04

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg