Gå direkt till innehåll
Sedan den 9 december har bolaget minskat sin energianvändning motsvarande årsförbrukningen för 17 medelstora villor.
Sedan den 9 december har bolaget minskat sin energianvändning motsvarande årsförbrukningen för 17 medelstora villor.

Pressmeddelande -

Förslag från medarbetarna sparar energi

Varje kilowattimme räknas! Det har Gryaab tagit fasta på. Sedan den 9 december har bolaget minskat sin energianvändning motsvarande årsförbrukningen för 17 medelstora villor.

Under ett personalmöte i oktober fick alla medarbetare ge tips på hur Gryaab skulle kunna spara energi.

-För oss som miljöföretag och samhällsaktör är det en självklarhet att bidra. Vi har väldigt engagerade medarbetare, men jag blev ändå förvånad över hur många förslag som kom in! Det var bara för oss att börja bocka av listan, säger Gryaabs vd Karin van der Salm.

Portar, duschar och (kalla) lokaler

I november började verksamheten införa de enklare besparingsförslagen, som att vara extra noggranna med att stänga portar och ta kortare duschar. Efter att Göteborg stad bett alla förvaltningar och bolag att se över sin elanvändning för att minska problemen med elbrist, valde Gryaab den 9 december att stänga av fjärrvärmen i bolagets centralbyggnad, där både kontor och möteslokaler finns.

-De kollegor som jobbade i centralbyggnaden har vi välkomnat till våra uppvärmda lokaler och nu sitter vi fler i varje kontor. Genom att stänga ner värmen där sparar vi ungefär 15 000 kWh per dygn, vilket motsvarar en årsförbrukning för en medelstor villa, berättar Hanna Strand, avdelningschef på Gryaab.

Sänkt flöde sparar också energi

Samtidigt som värmen stängdes av i vissa delar började Gryaab även genomföra besparingsåtgärder i reningsprocessen. Bland annat har flödet sänkts över vissa reningssteg. Det sparar ungefär 10 000 kWh per dygn. Det har varit möjligt eftersom mängden inkommande avloppsvatten varit ganska låg under när det varit kallt.

Fortsatt sparläge

Trots att utetemperaturen gått upp fortsätter Gryaab att hjälpa till att minska effekten av energikrisen i samhället. Alla Gryaabs insatser bidrar till ungefär 30 000 sparade kWh per dygn.

-Även om vi har en energiintensiv verksamhet fungerar det bra att göra åtgärder i kortare perioder som får stor besparingseffekt. Vi är säkra på att andra processindustrier också har möjlighet att göra stora besparingsåtgärder i sina verksamheter, och jag hoppas att de gör det, säger driftchef Anders Hansson.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Kontakter

Hanna Strand

Hanna Strand

Avdelningschef Teknisk försörjning 031-64 74 00
Anders Hansson

Anders Hansson

Avdelningschef Produktion 031-64 74 00
Karin van der Salm

Karin van der Salm

Vd 031-64 74 00
Ellinor Günther

Ellinor Günther

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-64 73 33

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg