Gå direkt till innehåll
Gryaabs biogas ISCC certifierad!

Pressmeddelande -

Gryaabs biogas ISCC certifierad!

Gryaabs biogas är nu certifierad enligt ISCC (International Sustainability Carbon Certification) standard för hållbara biobränslen. Certifieringen har gjorts tillsammans med Göteborg Energi som köper Gryaabs biogas. Certifieringen visar att vår biogas uppfyller kraven för EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnyelsebara energikällor.
-Certifieringen bygger på att Gryaab fortsätter att noggrant följa och dokumentera flödet i produktionen av biogas. Månadsvis ska vi rapportera hur mycket material vi stoppar in i rötkamrarna, var det kommer ifrån och hur mycket biogas som utvinns. Då får vi en spårbarhet i hela leveranskedjan, berättar Karl-Martin Svensson, projektledare på Gryaab.

Slam och fett blir biogas
Gryaabs biogas kommer från avloppsslam och organiskt material. För att öka produktionen tar vi emot fett och matavfall från storkök och matproducenter. 2020 producerade Gryaab drygt 11 miljoner kubikmeter biogas. Sedan tidigare har Gryaab väl utarbetade rutiner för spårning av biogasproduktionen.
-Nu har vi tillsatt en arbetsgrupp som månadsvis rapporterar in till ISCC vilka mängder biogas vi producerar och en gång per år ska vi genomgå en revision där vi går igenom massbalansberäkningarna. Då kan slutkunden av biogasen spåra hela leverantörskedjan och mäta dess miljöpåverkan, säger Bardh Limani, processingenjör, som kommer att vara med i arbetsgruppen.

Här kan du läsa mer om Gryaabs biogasproduktion.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 790 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds till Ryaverket i Göteborg genom ett tunnelsystem. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Kontakter

Sofia Cullberg

Sofia Cullberg

Presskontakt Kommunikatör 031-64 74 04
Ellinor Günther

Ellinor Günther

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-64 73 33

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg