Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Informationskampanj ska fylla kunskapsluckor om receptfria läkemedel – undersökning visar stora skillnader mellan yngre och äldre

Idag inleder GSK Consumer Healthcare, tillverkare av bl.a. Alvedon och Voltaren, en stor informationskampanj med lanseringen av webbplatsen ansvarsfullbehandling.se. Syftet är att öka kunskapen om rätt användning av receptfria läkemedel – ett behov som också understryks i en ny undersökning där över tusen svenskar fått svara på frågor om sin användning av receptfria läkemedel1.

Pandemin har inneburit att allt fler behandlar enklare hälsoproblem på egen hand och receptfria läkemedel ger människor möjligheter att själva göra detta i vardagen. En europeisk studie initierad av GSK1 visar att 80% håller med om att det är deras ansvar att ta hand om sin egen hälsa och är villiga att göra det, men bara 20% känner sig väldigt säkra på hur de ska göra detta2.

Webbplatsen ansvarsfullbehandling.se ger tydliga och praktiska råd och information om användningen av receptfria läkemedel, hur mycket man kan ta, hur man ska förvara dem säkert och hur man ska returnera överblivna läkemedel på ett hållbart och säkert sätt.

- Människor som tar ett aktivt ansvar för sin egen hälsa är positivt för både folkhälsa och samhälle. Därför är det viktigt att informera om hur receptfria läkemedel ska användas på ett korrekt sätt. Med rätt behandling, dosering, förvaring och retur kan vi hjälpa fler att må bättre, t.ex. genom att effektivt lindra smärta på egen hand. Med rätt kunskap om receptfria läkemedel kan vi alla ta ansvar, säger Darren Folker, verkställande direktör på GSK Consumer Healthcare, Sverige.

I juni 2021 lät GSK Consumer Healthcare 1011 svenskar mellan 18-85 år svara på frågor om receptfria läkemedel och hälsa. Undersökningen visar att 42% använder receptfria läkemedel varje vecka för vardagliga hälsoproblem. De vanligaste åkommorna är huvudvärk (65%) och förkylning (32%), följt av olika typer av kroppssmärta1.

6 av 10 svenskar uppger att de gör sig av med utgången eller överflödiga receptfria läkemedel genom att återlämna till apotek. Resterande 40% hanterar inte sina receptfria läkemedel på ett korrekt sätt1.

Skillnaderna är mycket stora mellan olika åldersgrupper. Av de 55 år och äldre som använder receptfria läkemedel uppger 77% att de brukar lämna tillbaka överblivna receptfria läkemedel till apoteket, något som endast 35% av 18-34 åringarna gör1.

Kunskapsglappet blir extra tydligt bland 18-24 åringar, där 24% av de som inte lämnat tillbaka receptfria läkemedel till ett apotek uppger att de inte känner till att de kunde eller borde göra det1.

- Överblivna läkemedel ska återlämnas till apotek som också tillhandahåller särskilda påsar för återlämning av läkemedel. Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att läkemedel, även receptfria, tas om hand på rätt sätt, säger Annika Bengtsson, försäljningschef på GSK Consumer Healthcare.


Ur undersökningen:

 • 42% av svenskar använder receptfria läkemedel för vardagliga hälsoproblem någon gång i veckan. 56% behandlar sina hälsoproblem med receptfria läkemedel baserat på tidigare erfarenheter, 32% läser informationen på förpackningen, 32% frågar om information på apoteket medan 29% söker information online1.
 • Svenskar är duktiga på att följa dosering av receptfria läkemedel, där 89% av svenskar uppger att de alltid eller ibland följer den exakta doseringen angiven på förpackningen. Äldre är dock bättre än yngre, där 16% av 18-24 åringar säger att de sällan eller aldrig följer den exakta doseringen jämfört med 4% av 55-64 åringar om uppger detsamma1.
 • 60% uppger att de gör sig av med utgångna eller överflödiga receptfria läkemedel genom att lämna tillbaka till ett apotek. 17% uppger att de slänger läkemedlen i hushållssoporna. Okunskap verkar vara en anledning, där 16% svarar att de inte känner till att de bör lämna tillbaka oanvända receptfria läkemedel till apoteken och ytterligare 16% brukar inte göra sig av med oanvända receptfria läkemedel alls1.
 • Av de 55 år och äldre uppger 77% att de brukar lämnar tillbaka gamla eller oanvända receptfria läkemedel till ett apotek. Bland de mellan 18-34 år är den siffran endast 35%. En klar majoritet av de unga verkar kassera receptfria mediciner på ett felaktigt sätt. Bland de allra yngsta, 18-24 åringar, uppger 24% att inte kände till att receptfria mediciner bör lämnas tillbaka till apotek och 10% menar att det är för jobbigt1.

Om undersökningen

GSK Consumer Healthcare lät United Minds genomföra en kvantitativ enkätundersökning i Sverige där totalt 1011 respondenter i åldersgruppen 18-85 år ingick. Nationella kvoter har använts för att få en korrekt representation av kön, ålder och spridning i Sverige. Datainsamlingen skedde mellan 23 juni och 1 juli 2021 via ett digitalt formulär som distribuerades via webbpaneler av Dynata och nådde respondenterna via e-post. Deltagandet var 88%. Antalet som deltog men inte slutförde enkäten var 3.5%1.


  1 Responsible Use of OTC in Sweden. Opublicerad. Finansierad av GSK.

  2 The Health-Economic Benefits of Self-care in Europe. Publicerad av Vintura. Finansierad av GSK. https://assets.gskstatic.com/corporate/Health-Economic-Study/GSK_report_summary-FINAL.pdf.


   Relaterade länkar

   Ämnen

   Taggar


   GSK är ett av världens ledande forskningsbaserade hälso- och sjukvårdsföretag. Vi strävar efter att förbättra livskvaliteten hos människor genom att göra det möjligt för dem att göra mer, må bättre och leva längre. För mer information besök se.gsk.com.

   Presskontakt

   Barbara Powell

   Presskontakt Kommunikationschef, GSK Consumer Healthcare Receptfria läkemedel, Konsumentprodukter +46 709 526 725

   Do more, feel better, live longer

   GSK är ett av världens ledande forskande hälso- och läkemedelsföretag. Målet är att forska fram och utveckla mediciner som bidrar till att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Globalt har GSK omkring 100 000 anställda och en av världens största budgetar för forskning och utveckling. I Sverige har GSK omkring 150 anställda som arbetar med kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning av egenvårdsprodukter, läkemedel och vacciner.

   Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse är du välkommen att kontakta biverkningsenheten på GSK. Telefon: 08-638 93 00. Postadress: Biverkningsenheten, GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna.