Gå direkt till innehåll
CELLINK lanserar CELLINK X Bioinks

Pressmeddelande -

CELLINK lanserar CELLINK X Bioinks

CELLINK lanserar det senaste tillägget till sin produktportfolio som består av ECM-baserade Biobläck. Den nya CELLINK X Biobläck-serien kommer att göra det möjligt för forskare att kombinera egenskaperna hos ECM-baserade biomaterial med odling av celler i 3D-miljö. Denna möjlighet bidrar till att utveckla 3D Bioprintingtekniken genom att skapa en plattform för forskare att studera celler i en 3D-struktur som mer liknar in vivo miljön.

CELLINK har initierat samarbeten med flera företag i världen för att påskynda utvecklingen av CELLINKs nya produktserie: CELLINK X Bioink. Produktserien består av extracellulär matrix (ECM) -baserade Bioinks som inkluderar CELLINK HEP X (Lever ECM Bioink), CELLINK EPI X (Tarm ECM Bioink) och CELLINK ALV X (Lung ECM Bioink). Under det kommande året kommer CELLINK att lansera de nya biobläcken och offentliggöra samarbetspartnerna som är involverade i X-serien.

Inom fältet "Tissue engineering" är behovet av tredimensionella (3D) vävnader viktigt. 3D-Bioprinting har blivit en viktig teknik för att återskapa mikromiljön i den ursprungliga vävnaden, vilket möjliggör exakt utskrift av flera celler i en definierad position. Hittills har framsteg i 3D Bioprinting av cellvävnad begränsats av bristen på ett biologiskt relevant biobläck. Därför har CELLINK utvecklat biobläck med egenskaper som liknar den extracellulära matrixen (ECM) och har de biokemiska egenskaperna hos den vävnadsspecifika ECMen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD
E-post: eg@cellink.com
Telefon: +46 73 267 00 00

Gusten Danielsson, CFO
E-post: gd@cellink.com
Telefon: +46 70 991 86 04

Kort om CELLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl­renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

GU Ventures delar nyheter och information om alla våra bolag.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om GU Ventures

Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat över 140 nya affärsidéer, varav 100 sysselsätter 350 personer och omsätter 300 mkr årligen, samt har gjort fler än 30 exits. Företagen har sammanlagt attraherat över 1,5 miljarder SEK i finansiering och elva av dem är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN och så många som 11 av de 17 målen berörs.

Vårt uppdrag är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till jobbskapande och hållbar tillväxt. GU Ventures är helägt av Svenska Staten och bildades 1995 som ett av de svenska lärosätesanknutna holdingbolagen med uppdrag att kommersialisera forskningsresultat och kunskap. Vår inkubator- och investeringsverksamhet är topprankad av UBI Global Index. Läs mer på: www.guventures.com.

Presskontakt

Erik Gatenholm

Erik Gatenholm

CEO BICO +46 73-267 00 00
Gusten Danielsson

Gusten Danielsson

EVP och CFO BICO CELLINK AB

GU Ventures AB
Erik Dahlbergsgatan 11A vån 2
41126 Göteborg
Sverige