Gå direkt till innehåll
Cereno Scientific får särläkemedelsstatus från FDA i USA för behandling av Pulmonell Arteriell Hypertension

Pressmeddelande -

Cereno Scientific får särläkemedelsstatus från FDA i USA för behandling av Pulmonell Arteriell Hypertension

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, sina bolag, samt alumnibolag:

Cereno Scientific har av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, beviljats särläkemedelsstatus för bolagets ledande läkemedelskandidat CS1, för behandling av Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH). PAH innebär högt blodtryck i lungornas pulsådror där det ökade trycket främst orsakas av förändringar i blodkärlen i lungorna.

CS1 är en ny formulering av valproinsyra (VPA), en HDAC (Histone DeACetylase)-hämmare som fungerar som en epigenetisk modulator med antitrombotiska, antiinflammatoriska, antifibrotiska och blodtrycks-sänkande egenskaper. Dessa egenskaper överensstämmer väl med sjukdomens mekanismer som är involverade i PAH.

Cereno Scientific ansökte i december 2019 om särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation, ODD) för CS1 inom PAH till det amerikanska läkemedelsverket FDA och nu har myndigheten godkänt Bolagets ansökan.

– Vi är mycket glada att FDA har beviljat särläkemedelsstatus för vår HDAC-hämmare CS1, vilket ger oss möjlighet att genomföra ett kliniskt utvecklingsprogram på den sällsynta och svåra sjukdomen PAH - med målet att med vår ledande läkemedelskandidat CS1 hjälpa en bredare patientgrupp som nu innefattar patienter med sällsynta sjukdomar. Vårt fokus på att utveckla läkemedelskandidater som påverkar epigenetisk modulering bottnar i vårt arbete på Cereno Scientific att hjälpa patienter med kardiovaskulära sjukdomar, säger Sten R. Sörensen, VD för Cereno Scientific.

FDA beviljar, genom sitt Office of Orphan Products Development (OOPD), särläkemedelsstatus för läkemedel och biologiska produkter som är avsedda för behandling av sällsynta sjukdomar eller tillstånd som påverkar färre än 200 000 personer i USA. Särläkemedelsstatus är avsedd att underlätta utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar och kan innebära vissa förmåner och incitament till läkemedelsutvecklarna, inklusive sju års marknadsexklusivitet om läkemedlet blir godkänt, hjälp från FDA med utformningen av kliniska studier, samt skattelättnader för kvalificerade kostnader för kliniska studier.


För ytterligare information, kontakta:

Daniel Brodén – CFO, Cereno Scientific 
Tfn: +46 768 66 77 87
E-post: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se


Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar en pipeline av förebyggande behandlingsmetoder mot hjärt- och kärlsjukdomar och sällsynta sjukdomar genom epigenetisk modulering med hjälp av HDAC-hämmare (HDACi). Företagets första program, CS1, är ett dubbelverkande antitrombotiskt fas II-läkemedel riktat mot venös trombos och prevention av stroke vid förmaksflimmer. Cereno Scientific utvärderar också potentialen för epigenetisk modulering av sällsynta sjukdomar relaterade till lungfibros, trombos, inflammation och högt blodtryck i lungkretsloppet. Cereno Scientific har även två HDAC-hämmare i preklinisk fas, CS014 och CS036. Bolaget har sina lokaler i AstraZenecas BioVenture Hub.

Ämnen

Taggar

Regioner


Om GU Ventures AB

GU Ventures AB kommersialiserar nya innovativa affärsidéer med koppling till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största lärosäten. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat över 190 nya affärsidéer och är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsdrivna inkubatorer. Portföljen består idag av ett 70-tal objekt, varav nio är noterade. Vid senaste mätningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN. GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya innovationer, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, sina bolag samt alumnibolagen. 

Presskontakt

Sten R. Sörensen

Sten R. Sörensen

VD Cereno Scientific AB +46 733 74 03 74