Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Cereno Scientific når sin hittills största milstolpe

Biostock meddelar att Cereno Scientific är i full fart med att förbereda sin fas II-studie med läkemedelskandidaten CS1 med sikte på studiestart under första halvåret 2020. Den 26 September erhöll bolaget godkännande för start av studien från den regulatoriska myndigheten i Ryssland som är det första av två studieländer. Bolaget har därmed uppnått sin hittills största milstolpe. Nu återstår studietillstånd i Bulgarien och att slutföra uppskalning samt produktion av kliniskt prövningsmaterial innan studien kan startas.

Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1 är en avancerad beredning med kontrollerad frisättning av den aktiva substansen valproinsyra. CS1 utvecklas som en trombosförebyggande behandling och verkar genom att stärka och återställa kroppens egen förmåga att lösa upp blodproppar. Mekanismen sker via kroppens eget intelligenta propplösningssystem – det fibrinolytiska systemet – för att undvika att blodproppar uppstår som blockerar kärlen.

CS1 angriper propp-problematiken på ett annat sätt än traditionell blodproppsbehandling som fokuserar på att hämma blodets koagulationsförmåga, s.k. blodförtunnande läkemedel. Dessa har en anti-trombotisk effekt men medför också att patienten löper en konstant ökad blödningsrisk vilket patienter behandlade med CS1 inte förväntas ha. För att hantera blödningsrisken ges dagens anti-trombotiska läkemedel en restriktiv dosregim, vilket i sin tur gör att man i många fall inte når upp till optimal anti-trombotisk behandlingseffekt.

Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific

Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific.

OK för studiestart i Ryssland

Sedan förra årets positiva fas I-data har Cereno Scientific förberett en fas II-studie för att dokumentera kandidatens trombosförebyggande effekt i människa. Som BioStock tidigare rapporterat ansökte man under senvåren om tillstånd för att genomföra den planerade studien i såväl Ryssland som Bulgarien. Nu har man alltså fått positiva besked från de ryska myndigheterna.

– Det är med stor glädje vi nu kan konstatera att myndigheterna i Ryssland godkänt start av vår fas II-studie i Ryssland som vi avser initiera under första halvåret 2020. Godkännandet är en central milstolpe och den enskilt största händelsen i bolagets historia, säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.

Fas II-studien med CS1

Fas II-studien kommer att genomföras i samarbete med den kliniska forskningsorganisationen OCT Group. Planen är att ett 30-tal kliniker i Bulgarien och Ryssland ska delta. Patienturvalet kommer att bestå av patienter som ska genomgå ortopedkirurgi där risken för blodpropp ökar i samband med operation. Detta är en vanlig fokusgrupp vid kliniska studier av anti-trombotiska läkemedel eftersom man kan följa trombosutvecklingen under en kort period i en väldefinierad grupp.

Syftet med studien är att påvisa att CS1 har en förebyggande effekt mot bildandet av blodproppar efter kirurgi med liten eller ingen risk för blödning jämfört med etablerad behandling. Genom CS1:s verkningsmekanism förväntas behandlingen medföra en effektiv förebyggande behandling av blodproppar samtidigt som den innebär en lägre risk för de frekventa och ibland allvarliga blödningar som är förknippade med dagens så kallade ”blodförtunnande” anti-trombotiska läkemedel.

Nästa steg

När Cereno Scientific nu fått ett positivt besked ifrån Ryssland, väntar man alltså på besked från de bulgariska myndigheterna, vilket förväntas komma under hösten. Myndighetsgodkännande i de båda studieländerna är naturligtvis en förutsättning för att man ska kunna hålla sin kommunicerade tidsplan, vilket även är betingat av att bolagets samarbetspartner Galenica lyckas skala upp produktionen av prövningsmaterial. Cereno Scientific har tidigare signalerat att man bedömer att dessa förutsättningar ska uppfyllas och att tidsplanen om studiestart under första halvan av 2020 ska kunna hållas.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om GU Ventures

GU Ventures är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat 150 nya affärsidéer. Portföljen består idag av 55 innehav, varav nio är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN.

GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, bolag i portföljen samt alumni.

Kontakter

Melisha Linnell

Melisha Linnell

Presskontakt Kommunikatör /administratör GU Ventures administration/kommunikition
Klementina Österberg

Klementina Österberg

Presskontakt VD, GU Ventures AB +46 (0)31-786 51 53

Relaterat innehåll

GU Ventures skapar mer samhällsnytta av forskningsresultat

GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång.

Sedan startpunkten 1995 har GU Ventures utvecklat över 240 nya affärsidéer, varav 140 bedriver verksamhet idag och varav 15 är listade. Vår portfölj består av 80-tal innehav och ett antal projekt.

I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures AB
Erik Dahlbergsgatan 11A vån 2
41126 Göteborg
Sverige