Skip to main content

GU Ventures återigen topprankad som en av världens främsta inkubatorer

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2019 07:00 CET

Från vänster: Andreas Albertsson (GU Ventures), Monica Hedberg (Uppsala Innovation Centre), Kjell Håkan Närfelt (Vinnova), Lotta Lehikoinen (Chalmers Ventures), Lorna Fletcher (GU Ventures), samt Linda Hedenblom (Chalmers Ventures).

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, sina bolag, samt alumnibolag:

UBI Globals World Benchmark Study 2019-2020 av inkubatorer har nu avgjorts och GU Ventures topprankas även i år som en av de främsta inkubatorerna i världen tillsammans med två andra inkubatorer i Sverige.

Just nu arrangerar UBI Global World Incubation Summit 2019 i Qatar. På konferensen offentliggjordes resultatet av UBI Global World Benchmark Study 2019 -2020. GU Ventures placerar sig återigen som en av de 20 främsta inkubatorerna i världen i kategorin "Top University Business Incubator". GU Ventures rankas nr 2 i Norden, bland topp 9 i Europa och bland topp 20 i världen inom denna kategori.

- Vi har varit med flera gånger i denna rankingen för det ger oss en årlig check på hur vår inkubator står sig internationellt sett. Det är glädjande att vi håller ställningarna, speciellt då vi märker att konkurrensen hårdnat de senaste åren, berättar Klementina Österberg, VD för GU Ventures.

Sverige står sig fortsatt starkt

Sverige står sig fortsatt starkt i konkurrensen bland världens inkubatorer. Våra västsvenska kollegor på Chalmers Ventures placerade sig bland topp 10 i samma kategori som GU Ventures, vilket tillsammans med GU Ventures placering visar på ett särskilt starkt innovationsklimat i Göteborg. I Västsverige finns drygt 10 inkubatorer och acceleratorer i ett välutvecklat ekosystem med ett gott samarbetsklimat. Säkerligen hade flera av dessa också ha topprankats om de hade valt att delta i benchmarkingprocessen.

Inom en annan kategori fick Uppsala Innovation Center en mycket fin topplacering bland de fem främsta världen i kategorin "Top Business Incubator – Affiliated with University".

Totalt har UBI Global gått igenom 1580 aktörer varav 364 inkubatorer ställde upp från 82 länder, vilka jämfördes i rankings- och benchmarkingsprocessen. Mätningen har fokuserat på 21 olika mätetal, så kallade key performance indicators.

- Jag vill härmed gratulera alla som utmärkt sig och tacka UBI Global för deras arbete med den viktiga benchmarkingen! Samtidigt vill jag också ta tillfället i akt att tacka alla som bidrar till att skapa GU Ventures resultat, såsom vårt universitet, våra finansiärer och särskilt våra innovativa bolag och duktiga medarbetare, avslutar Klementina.

UBI Globals ranking

UBI Global är organisationen som står bakom rakningen. Deras mål är hjälpa inkubatorer och acceleratorer att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga, bland annat genom att samla in data och statistik på vilka faktorer som bidrar till utvecklingen av hållbara och framgångsrika bolag. De har således utvecklat ett sätt att bedöma inkubatorers verksamheter där alla variabler räknas in.

Något som är tydligt är hur snabbt innovationssystemet växer runtom i världen. Nya inkubatorer och acceleratorer startas, entreprenörskap och innovationer får mer utrymme i samhället och ses som en given del av framtiden.

Mer information kring UBI Globals rankning och kategorierna: här


För mer information, kontakta:

Klementina Österberg, VD GU Ventures
Mobil: +46 (0)70 440 11 90, E-mail: klementina@ventures.gu.se

Angela Olson, Communications Manager UBI Global
Mobil: +46 (0)73 667 47 49, E-mail: Angela@ubi-global.com  

Om GU Ventures

GU Ventures AB är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsdrivna inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat 190 nya affärsidéer. Portföljen består idag av 65 innehav, varav nio är noterade. Vid senaste mätningen har 87% av företagen i portföljen bidragit till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN. GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.


About UBI Global

UBI Global is a Swedish-based intelligence company and community specializing in mapping, highlighting, and connecting the world of business incubation. Through a network of more than 700 member organizations from over 90 countries worldwide, UBI Global provides matchmaking, benchmarking, and research services to corporations and business incubation programs. Previous results from UBI Global’s studies have been featured on BBC Radio, The Chicago Tribune, Le Figaro, Der Standard, The Huffington Post, The Irish Times, France 3, and many other media outlets around the world. W: http://ubi-global.com