Gå direkt till innehåll
Salman Eskandari, Klementina Österberg och Arta Mandegari, som vuxit upp i norra utkanten av Göteborg, ihop med övriga engagerade har tröttnat på den skeva riskkapitalfördelningen som inte når fram till entreprenörer i vissa stadsdelar.
Salman Eskandari, Klementina Österberg och Arta Mandegari, som vuxit upp i norra utkanten av Göteborg, ihop med övriga engagerade har tröttnat på den skeva riskkapitalfördelningen som inte når fram till entreprenörer i vissa stadsdelar.

Pressmeddelande -

Nya Destination Invest vill investera i entreprenörer i utvalda socioekonomiskt svaga delar av Göteborg

Mindre än 1 procent av riskkapitalet i Sverige har visat sig hitta till entreprenörer utanför storstädernas stadskärnor, till exempel i förorten, vilket ett antal kartläggningar visat under de senaste åren. För att vända på utvecklingen startas ett nytt investmentbolag, Destination Invest, med fokus på entreprenörer i utvalda delar av Göteborg. Bakom satsningen står Volvo Cars, Stena Fastigheter, Framtidenkoncernen, Business Region Göteborg och GU Ventures tillsammans med den föreslagna styrelsen, vilka välkomnar fler att ansluta sig till Destination Invest.

Entreprenörer med goda affärsidéer skapar intressanta affärsmöjligheter och utgör en viktig del av ekosystemet, som kan ge fler nya företag som växer och erbjuder jobb. De utgör också goda förebilder och bidrar till positiva effekter för samhällsutvecklingen. För att kunna satsa och expandera sina verksamheter söker entreprenörer externt kapital, men den rapporterade fördelningen av riskkapitalet är skev och når inte vissa grupper i samhället, till exempel de talangfulla entreprenörerna i utvalda delar av Göteborg.

Flera aktörer satsar betydande resurser på att bidra till bättre samhälls- och stadsutveckling, särskilt i områden som Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered. Redan idag arbetar Volvo Cars, Stena Fastigheter, Framtidenkoncernen samt Business Region Göteborg med ett antal aktiviteter med fokus på skola, fritid och arbete i dessa områden och tar nu ännu ett steg.

De fyra aktörerna har nu i samarbete med GU Ventures, som är kopplat till Göteborgs universitet, beslutat sig för att bidra till uppstarten av en ny investeringsverksamhet med fokus på entreprenörer i ovan nämnda områden. Namnet Destination Invest valdes utifrån den satsning som fyra av samarbetsparterna gjort under namnet Destination Tynnered.

Samarbetsparterna har sett ett stort värde i att möjliggöra och kanalisera investeringar till entreprenörer i dessa områden, för att på så sätt bidra med gemensamma krafter till stads- och samhällsutveckling för en attraktivare stad.

 • Vi vet att det finns talangfulla entreprenörer i våra områden med affärsidéer som har tillväxtpotential, men de saknar de rätta nätverken för att resa kapital. Detta ämnar vi att möjliggöra genom att etablera ett nytt investeringsbolag, säger Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter.

 • Genom Volvo Cars engagemang vill vi inspirera fler företag och privatpersoner att investera i Destination Invest. Detta kommer att bidra till att fler lokala entreprenörers affärsidéer kan förverkligas och blomstra. Det kommer inte bara att gynna deras eget område utan även den större Göteborgsregionen, säger Thomas Andersson, Vice President Volvo Car Group.

 • Vi vet att egen försörjning är en av de viktigaste faktorerna för att vända den socioekonomiska utvecklingen i ett område. Med detta initiativ öppnar vi dörren för de som vill investera i våra utvecklingsområden, bidra till ett starkt näringsliv och utjämna skillnaderna mellan stadens olika delar. Helt i linje med Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden. Och tillsammans med GU Ventures säkerställer vi att det blir investeringar som görs på affärsmässiga grunder, säger Terje Johansson, VD Framtidenkoncernen.

 • Förhoppningen är att vi i det långa loppet genom satsningen har bidragit till att etablera flera nya företag i Göteborgsregionen, där entreprenörerna som startat dessa kommer från just dessa områden. De utgör goda förebilder och kommer uppmuntra andra till att våga göra en liknande resa. Det bidrar i sig till en positiv utveckling för dessa områden och Göteborgsregionen i stort, säger Patrik Andersson, VD Business Region Göteborg.

  Destination Invest är i dagsläget helägt av GU Ventures, som har arbetat med investeringar och etablering av nya företag i många år och som har rest över 20 miljarder kronor sammanlagt i finansiering till sina bolag. Planen är GU Ventures ska bygga upp den nya investeringsverksamheten med stöd av entreprenörer och andra talanger, samt resa kapital för investeringar.

  • Våra entreprenörer ger inspiration och drivkraft till andra att följa sina drömmar, samt blir substantiella arbetsgivare, men för att uppnå det behövs externt kapital, som kan ge entreprenörerna muskler. Vi har många bra investerarkontakter som vi kan bidra med, för att skapa en något mer jämlik fördelning av kapitalet. Det kommer ge bra affärer, starkare entreprenörskluster och även göra det mer attraktivt att investera i Destination Invest, säger Klementina Österberg, VD GU Ventures.

  Investmentbolagets nya styrelse, som föreslås till kommande årsstämma, ska ledas av ordförande Marie Osberg, som har lång erfarenhet från bank och finans, både operativt och på styrelsenivå. Marie har dessutom de senaste fyra åren varit ordförande i Rädda Barnen Göteborg.

  Därutöver föreslås väljas in till styrelsen entreprenörerna Salman Eskandari och Arta Mandegari, vilka är eEducation Alberts grundarduo, entreprenören Gabriel Ghavami, GO MO Groups grundare och VD, entreprenören och mångfalds- och inkluderingsstrategen Sofia Appelgren, grundare av bland annat det sociala företaget Mitt Liv, Mats Torring, Stena Metalls Head of New Ventures, entreprenören Emma Rozada, som är medgrundare av The Techno Creatives, samt Klementina Österberg.

  Destination Invest kommer att samarbeta med det ekosystem som redan idag kan stötta entreprenörerna och saminvestera med det nätverk av investerare som är etablerat. Övertygelsen är att det finns många talangfulla entreprenörer i de utvalda områdena, vilka söker kapital och kan få del av såväl nätverk som investeringar och locka fler att investera. Det nya investmentbolaget kommer ge bra affärer för såväl investerarna som entreprenörerna. Det kommer även stärka befintligt näringsliv och dess konkurrenskraft, samt den entreprenöriella miljön i staden.

  Källor för statistik:

  https://www.breakit.se/artikel/27753/granskning-cashen-hamnar-i-city-ortens-entreprenorer-far-bara-0-81-men-vi-har-en-plan

  https://www.breakit.se/artikel/35608/inget-riskkapital-till-fororten-stureplan-fortsatter-grava-guld

  För mer information, kontakta:

  Klementina Österberg, VD GU Ventures,

  Mobilnr 070-440 1190, Klementina@ventures.gu.se

  Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter

  Mobilnr 073-942 0990, Cecilia.Fasth@Stena.com

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Om GU Ventures AB

  GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång.

  Sedan startpunkten 1995 har GU Ventures utvecklat över 240 nya affärsidéer, varav 140 bedriver verksamhet idag och varav 15 är listade. Vår portfölj består av 80-tal innehav och ett antal projekt.

  I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

  Kontakter

  Klementina Österberg

  Klementina Österberg

  Presskontakt VD, GU Ventures AB +46 (0)31-786 51 53

  GU Ventures skapar mer samhällsnytta av forskningsresultat

  GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång.

  Sedan startpunkten 1995 har GU Ventures utvecklat över 240 nya affärsidéer, varav 140 bedriver verksamhet idag och varav 15 är listade. Vår portfölj består av 80-tal innehav och ett antal projekt.

  I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

  GU Ventures AB
  Erik Dahlbergsgatan 11A vån 2
  41126 Göteborg
  Sverige