Gå direkt till innehåll
PExA utnämnd till en av  ”Top 20 MedTech Solution Providers” i  Europa 2018 av MedTech Outlook Magazine

Pressmeddelande -

PExA utnämnd till en av ”Top 20 MedTech Solution Providers” i Europa 2018 av MedTech Outlook Magazine

PExA AB ("PExA") har av MedTech Outlook Magazine, en branschspecifik tidskrift som täcker trender, utmaningar och lösningar som påverkar hälso- och sjukvårdssektorn, blivit utnämnt till en ”Top 20 MedTech Solution Provider” i Europa 2018.

PExAs teknik, som möjliggör icke-invasiv insamling av proximala biomarkörer för lungsjukdomar, valdes bland andra kandidater eftersom bolagets bidrag till fältet bedömdes vara unikt och viktigt jämfört med bidrag från konkurrenter och branschpartners.

MedTech Outlooks urvalspanel består av läkare, vårdpersonal och tidskriftens redaktionskommitté. Panelen valde från en lista över kandidater som nominerats genom samråd med branschledare. Topp 20-företagen ansågs vara de bolag som i dagsläget erbjuder de mest innovativa framstegen inom medicinsk utrustning.

Erik Ekbo, VD på PExA AB:

- Det är en ära att uppmärksammas i våra satsningar på att leverera värde till grundläggande forskning och Pharma FoU inom lungmedicin, vilket är det första steget i vår strävan att bana väg för tidig upptäckt och mer personlig och effektiv behandling av olika lungsjukdomar.

De företag som valts för Topp 20-listan (se följande länk här) tillsammans med en detaljerad beskrivning av PExA (se länk här) i 2018 års specialutgåva av MedTech Outlook.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Om PExA AB

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luftvägarna”. Syftet är att underlätta utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprungliga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Om MedTech Outlook

MedTech Outlook är ett teknologimagasin som når ut till över 29 000 kvalificerade abonnenter. MedTech Outlook är go-to-resursen för CMO, seniormedicinska experter och beslutsfattare att lära sig och dela sina erfarenheter av arbete med produkter, teknik och medicinteknisk utveckling. Vi erbjuder en kunskapsplattform till ledande befattningshavare för att dela sina erfarenheter och lära av varandra tillsammans med korta men djupgående artiklar om de bästa leverantörerna inom medicinsk industri.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om GU Ventures

GU Ventures är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat 150 nya affärsidéer. Portföljen består idag av 60 innehav, varav nio är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN.

GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, bolag i portföljen samt alumni.

Kontakter

Relaterat innehåll

GU Ventures skapar mer samhällsnytta av forskningsresultat

GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång.

Sedan startpunkten 1995 har GU Ventures utvecklat över 240 nya affärsidéer, varav 140 bedriver verksamhet idag och varav 15 är listade. Vår portfölj består av 80-tal innehav och ett antal projekt.

I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures AB
Erik Dahlbergsgatan 11A vån 2
41126 Göteborg
Sverige