Gå direkt till innehåll
PExA vinnare i ”Carcinogenic Exposure Meter QuickFire Challenge”

Pressmeddelande -

PExA vinnare i ”Carcinogenic Exposure Meter QuickFire Challenge”

PExA AB (“PExA”) har utsetts till vinnare av “Carcinogenic Exposure Meter QuickFire Challenge”, arrangerad av Johnson & Johnson Innovation - JLABS, the Lung Cancer Initiative (LCI) at Johnson & Johnson, och Janssen Research & Development, LLC

Som vinnare av tävlingen kommer PExA att erhålla en prissumma om 250 000 USD samt mentorskap och coachning från experter vid Johnson & Johnson Innovation, the LCI and Janssen Research & Development, LLC, och access till Johnson & Johnson Innovation - JLABS globala entreprenörsnätverk.

Tävlingen inbjöd innovatörer från hela världen att utveckla lösningar för att på ett bättre sätt kvantifiera de skador som är kända för att vara en del av carcinogenesis (tumörbildning) som härrör från exponering av tobak, med målsättningen att minska tobaksanvändningen genom att motivera rökare att sluta. PExA, som fokuserar på utveckling och kommersialisering av en teknologi som möjliggör för forskare att på ett icke-invasivt sätt insamla proximala biomarkörer för lungsjukdomar, bedömdes utifrån följande:

  • Potential att påverka sjukvårdens resultat i ett strategiskt intresseområde 
  • Lösningens unikhet och konkurrensnivå på nuvarande marknad
  • Teknologins kvalitet och genomförbarhet 
  • Teamets trovärdighet och kapacitet
  • Klarhet i plan: Milstolpar och definierade go/no go-beslut


Erik Ekbo, VD på PExA:
- Vi är oerhört stolta och exalterade över att ha vunnit denna globala tävling som arrangeras av världsledande företag med målsättningen att förbättra hälsan, framförallt inom lungcancer som är en av de mest förödande sjukdomarna i världen. Utmärkelsen möjliggör för oss att accelerera förverkligandet av lösningar för att förhindra lungcancer.


För mer information om Carcinogenic Exposure Meter QuickFire Challenge, se följande websida: https://jlabs.jnjinnovation.com/quickfire-challenges/carcinogenic-exposure-meter-quickfire-challenge

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: +46 723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Om PExA AB


PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luftvägarna”. Syftet är att underlätta utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprungliga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om GU Ventures

GU Ventures är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat 150 nya affärsidéer. Portföljen består idag av 55 innehav, varav nio är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN.

GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, bolag i portföljen samt alumni.

Presskontakt

Relaterat innehåll

GU Ventures AB
Erik Dahlbergsgatan 11A vån 2
41126 Göteborg
Sverige