Gå direkt till innehåll
Profundus genomför en nyemission om 8,4 MSEK och inleder försäljning

Pressmeddelande -

Profundus genomför en nyemission om 8,4 MSEK och inleder försäljning

..............................................................

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, sina bolag, samt alumnibolag:
..............................................................

Profundus, ett företag som erbjuder diagnostiska system för ögonsjukvården, tog strax före årsskiftet 2020/2021 in 8,4 MSEK i en nyemission. Bland de nya investerarna återfinns bland annat ALMI Invest, GOBIA Enterprises samt TKlein. Medlen ska användas till att accelerera bolaget genom en utarbetad marknadslansering och behovsanalys, för att ta fram unika CE-märkta produkter samt till värdefulla nyanställningar. Produktionskedjan är klar och försäljning av systemet lanseras nu till utvalda kunder/samarbetspartners, som kan börja dra nytta av den nya metoden.

Med systemet, som nu börjar säljas till ledande ögonforskare, går det att se enskilda celler och de allra minsta blodkärlen i näthinnan. Upplösningen är upp till 10 ggr bättre än nuvarande metoder och avbildar en 50 ggr större yta än vad som tidigare varit möjligt. Det är därför möjligt att upptäcka och identifiera tidiga förändringar vid många typer av ögonsjukdomar, t ex ”Gula fläcken” och diabetes. Med Profundus system, som ger bättre och tidigare diagnostik av dessa sjukdomar, kan många människor få värdefull vård i tidig fas. 

Responsen har varit att det är en ny spännande uppfinning som både kan göra stor nytta i världen och även har en stor kommersiell potential.

  • ”Det har varit roligt med den positiva respons ifråga om företagets förmåga att skapa värde som bolaget fick i nyemissionen. En viktig milstolpe för att Profundus ska kunna accelerera och fortsätta utvecklas under 2021” säger Profundus VD Åsa Lindström.
  • ”Ett spännande företag som vi ser fram emot att följa” säger Jan G. Smith och Jan Erik Smith på GOBIA Enterprises.
  • ” Profundus är ett företag som vi tror mycket på och som har en intressant framtid.” säger Tommy Klein och Kristoffer Klein på TKlein AB.


Ett produktivt samarbete mellan ögon- och astronomiforskning

Profundus grundades som ett resultat av ett lyckosamt samarbete mellan fyra framsynta forskare. Den första idén fick Jörgen Thaung och Zoran Popovic, båda disputerade från Chalmers, när de arbetade med ögonforskning på Göteborgs universitet. De såg behovet av väsentligt bättre ögondiagnostik som samtidigt var snabb och enkel nog att kunna användas på klinik. 

I samband med detta fick de kontakt med en forskargrupp vid Lunds universitet, där doktoranden Per Knutsson ingick. Dessa hade då börjat arbeta med den absolut senaste tekniken för att kunna se stjärnor tydligt trots de atmosfäriska störningar som normalt hindrar detta. 

De fyra forskarna kunde nu dra nytta av varandras forskning. Ögonforskarna fick tillgång till unik expertis och astronomiforskarna fick en chans att se tekniken implementerad i närtid. Tillsammans fick de möjlighet att lösa ett antal avancerade frågeställningar vilket har resulterat i en helt ny patenterad metod för bättre ögondiagnostik. 

Företaget har ingått i GU Ventures inkubator sedan ett antal år och dess ordförande är numera Elisabeth Gustafsson, affärsutvecklare vid GU Ventures.

Om Profundus

Profundus affärsidé är att utveckla och sälja instrument och mjukvaror (inkl AI) i världsklass för diag­nostik av ögats bakre segment (nät­hinnan). Företaget grundades som ett resultat av ett lyckosamt samarbete mellan fyra framsynta forskare, dels inom ögonforskning vid Göteborgs universitet, dels inom astronomiforskning vid Lunds universitet. Tillsammans har de utvecklat och patentskyddat en helt ny metod för bättre ögondiagnostik. Läs mer på https://www.profundusimaging.com/

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om GU Ventures AB

GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång. Sedan startpunkten 1995 har GU Ventures utvecklat över 200 nya affärsidéer, varav 130 bedriver verksamhet idag och varav 14 är listade. Vår portfölj består av 70 innehav och ett antal projekt. I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

About GU Ventures AB

GU Ventures builds businesses out of groundbreaking ideas that help shape a better tomorrow and is top-ranked by UBI Global Index as one of the world's 20 leading university-run incubators. We finance and develop new innovative business ideas with connections to the University of Gothenburg, which is one of northern Europe's largest universities. Our mission is commercialize the innovations, which leads to the utilization of research and skills, renewal of the business community, job creation and sustainable growth. Our passionate team of company builders, financial experts, IP and legal talent are dedicated supporters of our companies and ensure their successes. Since our starting point in 1995, GU Ventures has developed over 200 new business ideas of which 130 are in business today and of which 14 are listed. Our portfolio consists of 70 holdings and some projects. In the latest survey, 87% of companies match the global sustainability goals set by the UN. GU Ventures is wholly owned by the Swedish state and managed by the University of Gothenburg. Feel free to read more at: www.guventures.com.

Kontakter

Relaterat innehåll

GU Ventures skapar mer samhällsnytta av forskningsresultat

GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång.

Sedan startpunkten 1995 har GU Ventures utvecklat över 240 nya affärsidéer, varav 140 bedriver verksamhet idag och varav 15 är listade. Vår portfölj består av 80-tal innehav och ett antal projekt.

I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures AB
Erik Dahlbergsgatan 11A vån 2
41126 Göteborg
Sverige