Gå direkt till innehåll
Sixera tar in 10 mkr och investerarna köper flera delägares aktier

Pressmeddelande -

Sixera tar in 10 mkr och investerarna köper flera delägares aktier

Sixera Pharma AB (”Sixera”), som utvecklar en ny medicinering mot Nethertons syndrom – en mycket ovanlig hudsjukdom hos barn, har just tagit in 10 mkr. Investerarna, som är välrenommerade inom läkemedelsbranschen, har även en option om att investera ytterligare 25 mkr. Investerarna har även köpt flera delägares aktier, bl.a. 2/3-delar av GU Ventures aktiepost.

Sixera, som under de senaste åren ingått i GU Ventures portfölj och inkubator, går nu in i en ny utvecklingsfas med sikte på studier i människa. Bolaget har attraherat nya investerare för fortsatt utveckling, vilka kommer driva bolaget in i klinisk fas och vari ingår företagets nye VD, Maarten de Château. Han har bl.a. drivit läkemedelsföretaget Cormorant Pharmaceuticals AB fram till dess försäljning till läkemedelsjätten Bristol-Myers Squibb under sommaren 2016 i en affär som var värd totalt 520 miljoner USD. De två andra investerarna är Flerie Participation och BWG Invest.

  • ”Sixera har under lång tid byggt upp ett gediget kunnande och nätverk kring Nethertons syndrom och de proteaser, som när de är ohämmade ger upphov till denna svåra hudsjukdom.” berättar Maarten de Château, vd för och investerare i Sixera.”Bolaget är nu redo att förbereda klinisk utveckling av den mycket selektiva proteashämmaren SXR1096. Jag ser det som en mycket spännande möjlighet att få driva den fortsatta utvecklingen av detta projekt, som har potential att dramatiskt förbättra utsikterna för patienter med Nethertons.”

Investerarna har i en första fas investerat 10 mkr i Sixera och har en option att investera 25 mkr till. I samband med investeringen har två av investerarna, Flerie Participation och BWG Invest, även köpt aktier från ett flertal delägare, bl.a. 2/3-delar av GU Ventures aktiepost, med en option att köpa resterande aktier inom ett år.

  • ”Vi vill med glädje gratulera Sixera för att ha lyckats så väl och att ha attraherat dessa kompetenta och välrenommerade investerare. Därmed har vi inom GU Ventures AB fullföljt vårt statliga uppdrag – när vi ser att det finns mycket goda förutsättningar för att driva företaget vidare in i klinisk fas och då med större kapitalinsatser” säger Jan Pilebjer, ansvarig affärsutvecklare vid GU Ventures inkubator. ”Genom avyttringen av 2/3-delar av GU Ventures aktiepost, har vi gjort fem gånger pengarna hittills och kan därmed tack vare Sixeras framgång investera i ett flertal nya företag.”

Sixera har i inledande djurförsök sett mycket lovande resultat vid Nethertons syndrom, som är en mycket sällsynt hudsjukdom som drabbar barn. Sjukdomen yttrar sig genom att barnet, näst intill på daglig basis byter sin hudkostym. Följderna blir svårigheter att styra vätske- och näringsbalans samt att mottagligheten för infektioner och allergier drastiskt ökar. Barnen blir även extremt känsliga för värme och nedkylning. Det finns idag ingen känd behandling, förutom traditionell symtomlindring genom salvor, krämer och nedkylning när det behövs.

Då sjukdomen är mycket sällsynt har Sixera ansökt och beviljats s.k. särläkemedelsstatus i såväl USA som inom EU. Särläkemedelsstatus ger betydliga marknadsfördelar och en regulatorisk gräddfil för det läkemedel som Sixera nu utvecklar.


För mer information, kontakta:

Maarten de Château, VD Sixera Pharma AB, dechateau@sixerapharma.com

Jan Pilebjer, affärsutvecklare GU Ventures AB, 076-0807503, jan.pilebjer@ventures.gu.seOm Sixera:

Sixera, som arbetar inom dermatologi (hudsjukdomar), utvecklar en ny medicinering mot Nethertons syndrom – en mycket ovanlig hudsjukdom hos barn – och har rättigheterna till en familj substanser, proteasinhibitorer, som verkar lokalt på huden och förhindrar den ohämmade avsöndringen av hornceller som sjukdomen ger upphov till.

Bolaget grundades av forskare vid Umeå och Göteborgs universitet, samt personer från näringslivet. Det är professor emeritus Torbjörn Egelrud och docent Margit Mahlapuu, samt Jean Nordström och Lennart Hansson. De har under ett antal år utvecklat ett läkemedel mot denna sällsynta sjukdom tack vare egen finansiering, samt har även attraherat finansiering från VINNOVA och GU Ventures.

Om GU Ventures:

GU Ventures skapar nya jobb och hållbar tillväxt genom att finansiera och utveckla nya affärer och bolag med anknytning till Göteborgs universitet. Bolaget är helägt av Svenska Staten och bildades 1995 som ett av de svenska lärosätesanknutna holdingbolagen med uppdrag att kommersialisera forskningsresultat. Sedan 1998 förvaltas GU Ventures av Göteborgs universitet och sedan 2001 har holdingbolagets huvudsakliga verksamhet varit att bedriva en inkubatorverksamhet respektive en investeringsverksamhet, som beskrivs närmare på www.guventures.com.

Sedan 1995 har GU Ventures utvecklat över 140 nya affärsidéer, vilka sysselsätter 350 personer och omsätter 300 mkr årligen. Bolagen har sammanlagt attraherat över 1 miljard i kapital och elva av bolagen är noterade. Inkubator- och investeringsverksamheten är topprankad av UBI Global Index.

Ämnen

Taggar

Regioner


Om GU Ventures AB

GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång. Sedan startpunkten 1995 har GU Ventures utvecklat över 200 nya affärsidéer, varav 130 bedriver verksamhet idag och varav 14 är listade. Vår portfölj består av 70 innehav och ett antal projekt. I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

About GU Ventures AB

GU Ventures builds businesses out of groundbreaking ideas that help shape a better tomorrow and is top-ranked by UBI Global Index as one of the world's 20 leading university-run incubators. We finance and develop new innovative business ideas with connections to the University of Gothenburg, which is one of northern Europe's largest universities. Our mission is commercialize the innovations, which leads to the utilization of research and skills, renewal of the business community, job creation and sustainable growth. Our passionate team of company builders, financial experts, IP and legal talent are dedicated supporters of our companies and ensure their successes. Since our starting point in 1995, GU Ventures has developed over 200 new business ideas of which 130 are in business today and of which 14 are listed. Our portfolio consists of 70 holdings and some projects. In the latest survey, 87% of companies match the global sustainability goals set by the UN. GU Ventures is wholly owned by the Swedish state and managed by the University of Gothenburg. Feel free to read more at: www.guventures.com.

Presskontakt

Maarten de Château

Maarten de Château

VD Sixera Pharma AB

Relaterat material

GU Ventures AB
Erik Dahlbergsgatan 11A vån 2
41126 Göteborg
Sverige