Gå direkt till innehåll
Toleranzia AB rapporterar framgångsrik immuntoxikologisk studie

Pressmeddelande -

Toleranzia AB rapporterar framgångsrik immuntoxikologisk studie

Resultaten från de immuntoxikologiska studierna av läkemedelskandidaten TOL2, som nu slutförts i samarbete med SciCross AB, visar entydigt att det inte föreligger någon förhöjd risk för immunogenicitet i människa.

- Vi är mycket glada att kunna meddela att SciCross i sin omfattande analys av TOL2 inte funnit någon risk för oönskad immunogenicitet i människa utan att dessa nya resultat tillsammans med tidigare säkerhets­farmakologiska och toxikologiska data tydligt pekar mot att TOL2 kommer att kunna utvecklas som ett mycket säkert och effektivt läkemedel, kommenterar Toleranzias vd Charlotte Fribert.

Som meddelats tidigare har SciCross AB utvecklat en unik, modern teknologi som bygger på avancerade algoritmer samt på en stor mängd insamlade experimentella data från proteiners egenskaper i människa. Efter genomförd analys av TOL2, med en precision som ofta är högre än i direkta djurförsök, har SciCross lyckats visa att det inte föreligger risk för att få oönskade immunologiska effekter i människa. Resultatet är ytterligare en viktig pusselbit i den fortsatta regulatoriska dokumentationen av TOL2.

För ytterligare information, kontakta:

Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB

Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om GU Ventures

GU Ventures är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat 150 nya affärsidéer. Portföljen består idag av 55 innehav, varav nio är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN.

GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, bolag i portföljen samt alumni.

Presskontakt

Relaterat innehåll

GU Ventures skapar mer samhällsnytta av forskningsresultat

GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång.

Sedan startpunkten 1995 har GU Ventures utvecklat över 240 nya affärsidéer, varav 140 bedriver verksamhet idag och varav 15 är listade. Vår portfölj består av 80-tal innehav och ett antal projekt.

I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures AB
Erik Dahlbergsgatan 11A vån 2
41126 Göteborg
Sverige