Skip to main content

Toleranzias VD Charlotte Fribert talar på internationell vetenskaplig konferens om toleransterapi

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2018 08:15 CET

Toleranzias VD Charlotte Fribert kommer att delta som inbjuden talare i den internationella konferensen ”Antigen-Specific Immune Tolerance Europe”, som hålls i London den 10 – 12 december.

VD Charlotte Fribert kommenterar:

- Förutom det internationella erkännandet och uppmärksamheten som Toleranzia får genom inbjudan så ger det oss goda möjligheter att nätverka och samtala med det stora antal industriella intressenter som är potentiella partners för fortsatt utveckling och kommersialisering av vår läkemedelskandidat TOL2 för patienter med myastenia gravis.

Antigen-Specific Immune Tolerance Europe är en internationell konferens, som helt och hållet fokuserar på den typ av teknologi som Toleranzia tillämpar för att utveckla läkemedel. Immuntolerans-konferensen som nu hålls i Europa är en uppföljare till motsvarande konferens som hölls för första gången i våras i USA. Den snabba uppföljningen visar tydligt att satsningen på, och tilltron till, denna behandlingsmetod ökar internationellt.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB

Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Om GU Ventures

GU Ventures är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat 150 nya affärsidéer. Portföljen består idag av 55 innehav, varav nio är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN.

GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, bolag i portföljen samt alumni.