Gå direkt till innehåll
I samråd med Installatörsföretagen har kraven på elgenomföringar i våtrum preciserats i de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1
I samråd med Installatörsföretagen har kraven på elgenomföringar i våtrum preciserats i de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1

Pressmeddelande -

Uppdaterade branschregler Säkra Våtrum 2021:1; Vad ändras? Genomföring för el i våtrum

Kraven vid genomföring av el i våtrum är nu samordnade med Installatörsföretagen. Installationer av el i våtrum ska alltid ske i samråd med elinstallationsföretag. Kravet på ”tät anslutning” har preciserats och kravet på plats för bad eller dusch samt våtzon 1 är förtydligat. Alla elgenomföringar vid bad eller dusch ska göras med ett fixerat VP-rör för att möjliggöra en tät anslutning till väggens tätskikt.

Syftet är att ge tätskiktsentreprenören bättre förutsättningar att installera tätskiktet tätt mot elgenomföringar som bryter väggens tätskikt i plats för bad eller dusch samt i våtzon 1.

Det är en av de viktiga nyheterna när de reviderade branschreglerna Säkra Våtrum börjar gälla den 1 januari 2021.

-Vi har fått många frågor om vad som gäller för elinstallationer och elgenomföringar i våtrum, säger Johan Aspelin, vd på GVK. Därför har vi nu preciserat kraven och utformat dem tillsammans med Installatörsföretagen.

Utdrag ur branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1:

6. FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR TÄTSKIKTSARBETE – VÄGG

6.3 Genomföringar för el som bryter väggens tätskikt
Installationer av el i våtrum ska alltid ske i samråd med elinstallationsföretag.
Placering av genomföringar för el, vald väggkonstruktion och tät- och ytskikt är
exempel på förutsättningar som påverkar tätskiktets anslutning.

6.3.1 Krav
• Elinstallationer ska utföras enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och enligt Installatörsföretagens rekommendationer.
• Genomföringar för el i plats för bad eller dusch och i våtzon 1 ska möjliggöra tät anslutning mot väggens tätskikt.
• I plats för bad eller dusch ska genomföring för el utföras med ett fixerat VP-rör, exempelvis genom en rörböj, eller enligt annan produkt som är utformad för tät anslutning till väggens tätskikt.
• Flexrör ska inte användas vid genomföringar.
• Minsta diameter på VP-rör ska vara 16 mm.
• Infälld apparatdosa till strömställare i våtzon 2 kräver inte tätning.

6.3.2 Rekommendationer
• Överväg att placera genomföring synligt och ej förlagd dolt bakom till exempel bubbelbadkar.
• Genomföringar för el ska om möjligt placeras i våtzon 2.

Branschreglerna Säkra Våtrum uppdateras den 1 januari 2021. Reglerna är samordnade med de närbesläktade branschorganisationerna Säker Vatten och BKR, Byggkeramikrådet. I en serie artiklar kommenterar GVK de viktigaste förändringarna i branschreglerna, varför de gjorts och vad det rent praktiskt innebär för våtrumsentreprenören. Säkra Våtrum 2021:1 gäller samtliga installationer som påbörjas efter 1 januari 2021.
https://www.gvk.se/branschregler/revidering-branschregler-2021/

Här läser du om andra viktiga förändringar i de uppdaterade branschreglerna;
Enklare att läsa och förstå

Säkrare rörgenomföring med större avstånd
Täta plastmatta mot rör
Rör som bryter golvets tätskikt
Förtydligade krav i våtzon
Krav vid dörröppning i våtrum

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännytta, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, Installatörsföretagen och Golvbranschen, GBR. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in. Via GVK ger man ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90

Relaterat innehåll

Branschregler för våtrum som Sveriges fastighetsägare står bakom.

GVK är en stiftelse där Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännytta, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, Installatörsföretagen och Golvbranschen, GBR ingår. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in. Via GVK ger man ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.