Pressmeddelande -

Visste du att det finns olika sorters urininkontinens?

Visste du att det finns olika sorters urininkontinens?

Urininkontinens innebär att man läcker urin eller kissar på sig. Det finns tre olika huvudtyper av urininkontinens:

Ansträngningsinkontinens – innebär att man har svårt att hålla tätt när man hostar,nyser, skrattar, motionerar, lyfter tungt eller anstränger sig på annat sätt.

Trängningsinkontinens – innebär att blåsan drar ihop sig och tömmer sig på ett okontrollerat sätt.

Blandinkontinens – är en blandning av både ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens. Oavsett vilken typ av urininkontinens man drabbas av finns det alltid någon hjälp att få.

I syftet att öka kunskapen inom kvinnors underlivshälsa har Johnson & Johnson AB, i samarbete med gynekologerna Eva Uustal Fornell, Christian Falconer och Folke Flam, tagit fram hemsidan www.gynekologi.info.

Hemsidan förmedlar viktig information om god gynekologisk hälsa och har sedan sin början vintern -08, erbjudit möjligheten att ställa frågor till experterna samt få rådgivning.

"Vi märkte att många frågor upprepar sig och därför borde svaren vara intressanta även för andra kvinnor" säger Pierre Quakkelaar, ansvarig för hemsidan.

En sammanställning av frågorna och svaren har samlats under rubriken "Visste du att?" och kommer att periodiskt läggas ut både på www.gynekologi.info och på www.newsdesk.se . "På så sätt hoppas vi kunna bidra med ett kunskapsunderlag för en förbättrad gynekologisk hälsa", avslutar Pierre.

Är du intresserad av ämnet gynekologisk hälsa?

Gå in på www.gynekologi.info för mer information

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • ansträngningsinkontinens
  • blandinkontinens
  • inkontinens
  • trängningsinkontinens
  • kvinnlig hälsa
  • kvinnohälsa
  • urininkontinens
  • läcker urin

Relaterat innehåll