Gå direkt till innehåll
Hallands Hamnar uppdaterar varumärket

Nyhet -

Hallands Hamnar uppdaterar varumärket

Det är över 10 år sedan Hallands Hamnar bildades och företaget är idag på många sätt ett annat typ av bolag som arbetar målinriktat med omställningen till en mer hållbar verksamhet och med ambitiösa mål kring digitalisering och innovation. För att få rätt förutsättningar att presentera verksamheten och sitt erbjudande på ett modernt och tydligt sätt väljer nu Hallands Hamnar att uppdatera sin varumärkesplattform och grafiska profil.

I en bransch där flera aktörer väljer att positionera sig med fysiska egenskaper som kranar, truckar och kajlängd ser Hallands Hamnar en möjlighet att ta en ny position i branschen. Med ett uttalat fokus på kunden och med ett varmare tilltal hoppas man kunna sticka ut och bygga ett än starkare varumärke.

– Relationer blir en allt viktigare konkurrensfördel och att positionera sig närmre kunden ser vi är helt rätt väg att gå. Det bottnar i vårt engagemang och drivkraft att göra det där extra för att tillgodose kundens behov av logistiklösningar idag och i framtiden, säger Katrin Lemming Thulin, kommunikationschef på Hallands Hamnar.

För ett år sedan påbörjades arbetet med att uppdatera varumärkesplattformen, ett arbete som görs på affärsmässig grund och som är en del i det förändringsarbete som genomsyrar företaget. Att ta en position som sätter kunden i centrum med fokus på relationen backas även upp av kundintervjuer och undersökningar.

- Vi vill kunna presentera oss på ett tydligt och kärnfullt sätt som återspeglar vilka vi verkligen är. Vår styrka är att vi arbetar nära och tillsammans med våra kunder. På så vis kan vi förstå hela affären och skapa nya kundunika lösningar, fortsätter Katrin.

  Varumärket har också uppdaterats med ny grafisk profil, logotype, färger, tonläge och bilder. Verktyg som ska hjälpa till att aktivera och skapa det nya Hallands Hamnar. Övergången till det nya varumärket sker med en hållbar utfasning av befintlig logotype och grafisk profil.

  Ämnen

  Regioner

  Kontakter

  Katrin Lemming Thulin

  Katrin Lemming Thulin

  Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation +46 (0)721774824

  Hallands Hamnar en fullservicehamn

  Vi är en fullservicehamn som är specialister på att hantera allt från containers och RoRo till skogsprodukter och flytande bulk. Vår styrka ligger i att arbeta nära och tillsammans med våra kunder. På så vis kan vi förstå hela affären och skapa nya kundunika lösningar som optimerar flöden och ökar effektiviteten, vilket ofta leder till både kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft. Vi tar hand om hela logistikkedjan, från start till mål. Och ser till att allt däremellan flyter på.
  Vi är ett kommunägt och vinstdrivande bolag som ger avkastning till våra ägare, Varbergs och Halmstads kommuner. Med cirka 140 anställda, omsatte vi omkring 348 miljoner kr 2023 och hanterade cirka 4,3 miljoner ton gods. För mer information, besök hallandshamnar.se

  Hallands Hamnar AB
  Box 1
  301 02 Halmstad
  Sverige