Gå direkt till innehåll
AI ska skapa stärkt konkurrenskraft hos HallandsHamnar
AI ska skapa stärkt konkurrenskraft hos HallandsHamnar

Pressmeddelande -

AI ska skapa stärkt konkurrenskraft hos HallandsHamnar

Vi har nyligen inlett ett samarbete med Highfive, en innovationsarena med uppdrag att skapa hållbar tillväxt och främja innovationskraften regionen. Med samarbetet hoppas vi hitta nya smarta lösningar som stärker konkurrenskraften i hamnen och inspirerar andra företag och organisationer i regionen att utforska AI.

– Samarbetet är inte bara ett steg mot innovation och affärsutveckling för HallandsHamnar utan också ett viktigt bidrag till regionens tillväxt och hållbarhetsmål. Genom att fokusera på människocentrerad AI och praktiska lösningar, är vi väl positionerade för att leda vägen mot en mer innovativ och hållbar framtid inom logistiksektorn, säger Carl-Henrik Hägg, tf VD för HallandsHamnar.

Med ett uppdrag att främja användningen av AI inom det offentliga och näringslivet, är Highfive Innovationsarena en viktig drivkraft för förändring. Verksamheten har lång erfarenhet av att arbeta med människocentrerad AI som fokuserar på att förbättra världen och låta goda krafter verka.

– Vi fokuserar på samspelet mellan AI och människan, där AI hjälper oss att fatta bättre beslut. Med vårt team av forskare inom både design och AI, strävar vi efter att matcha teknologisk expertis med praktiska användningsområden för att skapa lösningar som är både innovativa och användarvänliga. Vi vill inspirera andra lokalt och regionalt samt bidra till att Sverige inte halkar efter i digitaliseringen, förklarar Sandra Johannesson, VD Highfive Innovationsarena.

Ämnen

Kategorier

Regioner


HallandsHamnar AB är ett bolag med två hamnar, en i Halmstad och en i Varberg.

Företaget bildades 1 januari 2013 och är en samverkan mellan Halmstad kommun och Varbergs kommun. HallandsHamnar AB erbjuder ett komplett utbud av hamntjänster såsom ro-ro, containers,
bilar, flytande och fast bulk, projektlaster, recycling, m.m. HallandsHamnar erbjuder även helhetskoncept inom bland annat sågade trävaror samt intermodaltrafik, järnvägspendlar och tredjepartlogistik.

Kontakter

Katrin Lemming Thulin

Katrin Lemming Thulin

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation +46 (0)721774824

Hallands Hamnar en fullservicehamn

Vi är en fullservicehamn som är specialister på att hantera allt från containers och RoRo till skogsprodukter och flytande bulk. Vår styrka ligger i att arbeta nära och tillsammans med våra kunder. På så vis kan vi förstå hela affären och skapa nya kundunika lösningar som optimerar flöden och ökar effektiviteten, vilket ofta leder till både kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft. Vi tar hand om hela logistikkedjan, från start till mål. Och ser till att allt däremellan flyter på.
Vi är ett kommunägt och vinstdrivande bolag som ger avkastning till våra ägare, Varbergs och Halmstads kommuner. Med cirka 140 anställda, omsatte vi omkring 348 miljoner kr 2023 och hanterade cirka 4,3 miljoner ton gods. För mer information, besök hallandshamnar.se

Hallands Hamnar AB
Box 1
301 02 Halmstad
Sverige