Gå direkt till innehåll
När turisterna åker hem kommer kongressdeltagarna till Halmstad

Pressmeddelande -

När turisterna åker hem kommer kongressdeltagarna till Halmstad

Halmstad Convention Bureau arbetar långsiktigt för att rekrytera kongresser till Halmstad och nyckeln till framgång är de lokala värdarna. Rekryteringen av en kongress startar genom att identifiera en kongress som passar Halmstad. När detta är gjort söker man en lokal värd som tillsammans med HCVB gör en ansökan för att få kongressen till Halmstad.

En kongressdeltagare spenderar enligt rikssnitt 3500 kr per deltagare och dygn. Pengar som bland annat fördelas på hotell, restauranger, shopping och transport med mera. (källa. SNCVB)*

– Vi hotell är alla väldigt glada över detta arrangemang som fyller våra hotell till brädden och ska göra allt för att Halmstad ska visa sig från sin allra bästa sida med ett fantastiskt värdskap, säger Petra Schollin-Lövbom, ordförande i hotellgruppen.

FSBS kongressen pågår under tre dagar i syfte att ge tjänstemän och förtroendevalda inom nämnder och styrelser, som hanterar plan- och bygglovsfrågor, utökad kunskap och möjlighet att utbyta erfarenheter. Konferensen har rekryterats av Halmstad Convention Bureau i nära samarbete med Anders Thorén.
– FSBS är en mycket eftertraktad kongress som skapar tillväxt och ger värdefull kunskap för landets bygglovhandläggare. Ett så omfattande samhällsnyttigt arrangemang behöver planeras noggrant och Halmstad Convention Bureau har varit till stor hjälp att få hit kongressen. Tillsammans ska vi ge deltagarna tre riktigt bra dagar i Halmstad, säger Anders Thorén, förvaltningschef på byggnadskontoret.

Mer information och frågor:
Linda Hellring Halmstad Convention Bureau på Destination Halmstad AB
Mobil: 0706-65 25 71

E-post: linda.hellring@halmstad.se

Anders Thorén Förvaltningschef på Byggnadskontoret i Halmstads kommun
Tel: 035-137346
E-post: anders.thoren@halmstad.se

Läs mer:
www.halmstadcvb.se

Källa:

Nyckeltalet som tagits fram är vad en mötesdelegat spenderat på orten per betalande övernattning och innehåller logikostnad, delegatavgift, lokala transporter samt omkostnader i form av t ex shopping, mat och dryck, nöjen och aktiviteter. Mätningarna visar på ett spann från 1500-4100 kr inkl.moms per deltagare per betalande övernattning. Rikssnittet för 2012-2014 var drygt 2800 kr* inkl.moms per deltagare per betalande övernattning. Källa: SNCVB

Ämnen

Kategorier

Regioner


Destination Halmstad ska skapa tillväxt och stärka destinationens varumärke genom att, tillsammans med näringslivet och andra intressenter, aktivt verka för utvecklingen av Halmstad som besöks-, mötes-, och evenemangsstad.

Kontakter

Marcus Andreasson

Marcus Andreasson

Presskontakt Chef marknad Destination Halmstad AB +46 72-150 35 22
Åsa Elofsson

Åsa Elofsson

Presskontakt Kommunikatör Destination Halmstad AB +46 70-601 94 67
Karolina Davidsson

Karolina Davidsson

Presskontakt VD Destination Halmstad AB +46 76-813 74 26

Vi skapar tillfällen att älska Halmstad

Syftet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är att utveckla Halmstad som besöks-, mötes- och evenemangsdestination för att stärka Halmstads varumärke och attraktionskraft syftande till en ökad hållbar tillväxt.

Bolaget arbetar inom tre områden: Turistservice, Halmstads Teater samt Destinationsutveckling där Halmstad Convention Bureau ingår. Tillsammans skapar vi tillfällen att älska Halmstad!

Destination Halmstad är en del av Halmstads kommun.