Pressmeddelande -

Frukostseminarium den 3 februari: Varumärke och lönsamhet - Förändringskommunikation och förändringsledning

Ett seminarium för dig som funderat över hur man gör för att förankra ett varumärke eller en strategiförändring i en verksamhet så att medarbetarna känner motivation och därför gör allt de kan för att infria målen.

Organisationen, som företeelse, har gått från att vara en inre angelägenhet med en monokultur till att bli en omvärldsorienterad intressentkultur full av informella relationer på alla nivåer. Strukturen är därför numera betydligt mer abstrakt och mycket svårare att styra och motivera mot ett gemensamt mål. Det finns dock en företeelse som kan klara av detta – varumärket.

När människan jobbar mer än andra och uppvisar en vinnande attityd till omvärlden, kunder och kollegor genererar bolaget också vinst. Verksamhetens synsätt på varumärket är därför centralt om man vill genomföra förändringar som också resulterar i förbättrade nyckeltal. Utgår allt man företar sig från en väl förankrad varumärkesprofil, som går i takt med omvärlden, ger det en betydande positiv effekt på verksamhetens effektivitet. Då blir kundlöftet sant och det bygger varumärket och lönsamheten.

Drömmar får oss att ”ticka”

Människor behöver något att tro på, längta till och känna tillhörighet med för att det ska uppstå motivation, lust och meningsfullhet. Motivation uppstår inte genom administrativa rutiner, ekonomiska nyckeltal eller befattningsbeskrivningar, utan när alla delar samma mål och när företagets viktigaste budskap är väl förankrade internt och därför överensstämmer med chefens, kollegans och medarbetarnas agerande i den operativa vardagen. Men hur gör man i praktiken för att uppnå detta? På seminariet berättar vi om erfarenheter av, såväl som tillvägagångssätt för, att genomföra förändringar i en verksamhet vars viktigaste resultat är ökad motivation och effektivitet hos medarbetarna.

Seminariet leds av:

Sture Johansson, VD för Hamrin & Partners. Marknadsekonom, med inriktning på varumärke. Master inom organisation och ledarskap. Gedigen och lång erfarenhet i roller som personalchef, marknadschef, VD och styrelseordförande. Sture är förutom konsult också uppskattad föreläsare och skribent.Datum: Torsdagen den 3 februari 2011

Tid: 07.30-08.00 Frukostbuffé

08.00-09.00 Seminarium

Plats: Frejgatan 32, Stockholm (nära Odenplan)

Anmälningsformulär

 

Ämnen

  • Juridik

Kategorier

  • organisation
  • lönsamhet
  • varumärke
  • managementkonsult
  • sture johansson
  • hamrin & partners
  • förändringskommunikation
  • förändringsledning

Hamrin & Partners är experter på att utveckla verksamheters affärs- och verksamhetsplaner. Vi säkerställer att orden snabbare blir till handling och att kunden kan räkna hem effekterna av prioriterade aktiviteter. I praktiken innebär det att vi utgör ett stöd i de flesta utmaningar som handlar om att utveckla och implementera verksamheters strategi, verksamhetsstyrning, kommunikation och ledarskap. Resultatet av ett samarbete med oss ger nya insikter och perspektiv, men framförallt en effektivare verksamhet, uthålligare vinst och ett starkare varumärke.

Kontakter

Mats Fors

Presskontakt konsult 08-31 76 50

Relaterade event