Pressmeddelande -

Hamrin & Partners uppmanar till en vitalisering av näringslivet!

Svenska företag sitter allt mer fast i en informationsgegga som successivt leder bort chefers fokus från vad som egentligen skapar värden inom verksamheten. En allt större del av arbetsuppgifterna handlar om att producera Word- och PowerPoint-dokument på bekostnad av kund- och marknadsfokus. Ett känt industriföretag med lönsamhetsproblem utarbetade nyligen ett utvecklingsprogram där hälften av de avsatta resurserna handlade om jämlikhetsfrågor och likabehandling. Mängden bolagsreglerande lagar och regler har dessutom ökat lavinartat de senare trettio åren och beräknas i dag uppgå till cirka 50 000. Reglerna hindrar effektivt mindre företag från att bli mellanstora företag, vilket är en av näringslivets största strukturella utmaningar.

Detta kommer att få stora negativa konsekvenser för vår framtida välfärd och verksamheters konkurrenskraft. Bilkrisen visar exempelvis med önskvärd tydlighet att produktiviteten inte alls är så bra som många tycks tro. Visst har vi haft en produktivitetsökning de senaste tio åren. Men en stor del av förbättringen går att härleda till outsourcing av tillverkning till lågkostnadsländer. Det hindrar inte fackliga organisationer som LO från att kräva högre löner och som argument används den produktivitetsökning som påstås ge ett större löneutrymme. I folkhemmets spår har vi dessutom byggt upp en tjänstemannakultur där ingen behöver ta ansvar för tagna beslut. En kultur som leder till ett allt otydligare och svagare ledarskap. Entreprenörer som Fredrik Bünsow, Herbert Felix och Ingvar Kamprad skulle troligen inte ha lyckats realisera sina innovationer i dagens svenska företagsklimat.

Det heter ofta att Sverige behöver fler entreprenörer. Men när det kommer till kritan vill vi inte ha dem för att de ofta sticker ut, utmanar och struntar i vedertagna konventioner och regler. Däremot är inte allt svart. Sverige har stora möjligheter om vi kan lära oss av vår historia och ta alla fagra ord om ett bättre företagsklimat på allvar. Sverige har på en nivå ett innovativt klimat, men vi ställer allt för ofta upp hinder för oss själva när det gäller att realisera innovationerna och för den delen, att förvalta och utveckla befintliga. Det här måste uppmärksammas av politiker, företagare, ägare och fackliga företrädare. Svenska chefer måste lära sig att bli rakare, modigare och mer lyhörda utan att slå knut på sig själva.

Proaktivitet är ordet för dagen, men en proaktiv befolkning är inget som kommer av sig självt. För att det ska hända krävs ledare som är besjälade och tror på det de själva proklamerar och är långsiktigt uthålliga på bekostnad av dagens kortsiktighet. De här egenskaperna saknas allt för ofta hos både politiker och inom näringslivet.

Sture Johansson

VD Hamrin & Partners 

Ämnen

  • Juridik

Kategorier

  • hamrin & partners
  • företagskultur
  • ledarskap
  • organisationsutveckling
  • kommunikation
  • varumärke
  • managementkonsult
  • verksamhetsutveckling

Regioner

  • Stockholm

Hamrin & Partners är ett managementföretag specialiserat på att förbättra organisation, kommunikation och varumärke. Vi är ekonomer, kommunikatörer, jurister och beteendevetare. Vi törs påstå att vår process är helt unik eftersom vi mixar olika kompetenser. Det innebär att vi kan vara till hjälp och stöd vid de flesta utmaningar du står inför. Resultatet av ett samarbete med oss ger dig nya insikter och perspektiv, men framförallt en effektivare verksamhet, uthålligare vinst och ett starkare varumärke.

Kontakter

Mats Fors

Presskontakt konsult 08-31 76 50