Pressmeddelande -

Hamrin & Partners inbjuder till frukostseminarium den 27 maj på temat: Spelet om Affärsplanen! En fråga om att omvandla strategierna till operativ handling

Seminariet är för dig som vill ta del av lyckade och misslyckade exempel i arbeten med affärsplaner. Men också för dig som funderat på hur man gör för att förankra affärsplanen i hela bolaget och vad som krävs för att omvandla strategierna till operativ handling. Allt till nytta för varumärke och lönsamhet.

Är du i behov av en ny strategisk riktning eller ökad kostnadseffektivitet som en direkt konsekvens av dramatiska ändringar på marknaden? Eller är du ansvarig för processen: ”nu har tiden kommit för att se över befintliga planer”? Då har vi något att berätta för dig!

Alla bolag ser över sina affärsplaner med jämna mellanrum. En kärnfråga är om bolaget har rätt fokus, strategi och verksamhetsfilosofi. En annan om styrelse och högsta ledning är tillräcklig samspelt om verksamhetens huvudutmaningar och prioriterade aktiviteter. Om du kan svara ja på dessa frågeställningar kvarstår ändå att få hela bolaget med på tåget. Vad gör du och hur gör du det?

En viktig framgångsfaktor är att tidigt etablera ramverket och snabbt lyckas få strategierna och målen att i positiv bemärkelse betyda något för chefer och medarbetarna.

Andra framgångsfaktorer handlar om hur duktig du är på att ställa höga, men motiverande krav på organisationen, samtidigt som medarbetarna, på ett individuellt plan, känner att de har ett eget beslutsutrymme.

Oavsett vilket område du väljer att prioritera är det ett måste att det du gör faktisk berör människorna i organisationen.

Kom och ta del av ett seminarium där vi bjuder på våra erfarenheter från båda lyckade och mindre lyckade affärsplaneprocesser.

Seminariet vänder sig till VD, ekonomichef, affärsområde och strategiansvariga chefer, personalchef, informations- och kommunikationschef samt övriga i en ledningsfunktion som brottas med hur man ska gå till väga för att utveckla verksamhetens varumärke och effektivitet.

Seminariet leds av:

Hans-Otto Halvorsen – inriktning på strategi, analys och förändringsledning. Jurist/advokat med lång erfarenhet inom tjänstesektorn, bland annat som VD för ett större transport/logistikbolag samt en service- och resebyråkedja.

Anmäl dig här

Ämnen

  • Juridik

Kategorier

  • affärsplaneprocess
  • konsult
  • verksamhetsutveckling
  • managementkonsult
  • hans-otto halvorsen
  • hamrin & partners
  • affärsutveckling

Regioner

  • Stockholm

Hamrin & Partners är ett managementföretag specialiserat på att förbättra organisation, kommunikation och varumärke. Vi är ekonomer, kommunikatörer, jurister och beteendevetare. Vi törs påstå att vår process är helt unik eftersom vi mixar olika kompetenser. Det innebär att vi kan vara till hjälp och stöd vid de flesta utmaningar du står inför. Resultatet av ett samarbete med oss ger dig nya insikter och perspektiv, men framförallt en effektivare verksamhet, uthålligare vinst och ett starkare varumärke.

Kontakter

Mats Fors

Presskontakt konsult 08-31 76 50

Relaterade event