Gå direkt till innehåll
Indien - utbildning i mensfrågor ger slående effekt

Blogginlägg -

Indien - utbildning i mensfrågor ger slående effekt

I Sverige är mens, för de allra flesta, något både normalt och naturligt. Men ämnet är fortfarande på många platser i världen oerhört tabubelagt. Sociala och kulturella normer, tillsammans med en ofta begränsad möjlighet att sköta sin hygien, gör att flickor och kvinnor som har mens inte sällan avstår både skola och arbete under menstruationen.

Enligt en rapport från 2014, saknar upp till 80 procent av andelen menstruerande i Indien kunskap om menstruationshygien. Bristande hygien vid mens visade sig också ha orsakat nästan två tredjedelar av de cirka 60 000 dödsfallen i livmoderhalscancer samma år i Indien.

Hand in Hand och Flowcup

För att kvinnor ska ges möjlighet att leva jämställt och kunna utkräva sina mänskliga rättigheter, behövs en förändring.

Hand in Hand India genomförde därför mellan år 2018 och 2020, med stöd av Flow Cup och Hand in Hand Sweden, projektet WOMEN – Way towards Normalising Menstruation. Projektet fokuserade på tonårsflickor och kvinnor i skolor, högskolor och samhällen i Tamil Nadu och Madhya Pradesh, med målet att normalisera menstruation.

Tydliga effekter


Sedan projektets start har tusentals kvinnor, ungdomar, lärare och bybor fått utbildning inom menstruation, hygien, reproduktiv hälsa och sanitet. Många av kvinnorna har också lärt sig om fördelarna med att använda menskopp, både för miljön och ekonomin. 

Närmare 80 procent av flickorna i Tamil Nadu och Madhya Pradesh går nu i skolan som vanligt, även under menstruation.

– Tidigare hade vi massor av förbud. Flickorna fick inte gå ut när de hade mens, de fick inte röra vissa saker. Nu har vi inte längre sådana regler, utan kan leva fritt! Tidigare pratade vi aldrig om mens, men nu skäms vi inte längre, säger Mitha Ghosle.

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll

Vi bekämpar fattigdom genom entreprenörskap!

Hand in Hand är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap som ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt att bekämpa fattigdom. Genom utbildning, träning i entreprenörskap och tillgång till mikrolån hjälper vi framförallt kvinnor att starta små familjeföretag. Tack vare den ökade inkomsten kan de långsiktigt förbättra situationen för sig själva och sina familjer.

Hand in Hand
Norrtullsgatan 6, 5 tr
113 29 Stockholm
Sweden