Gå direkt till innehåll
Västsvenska Handelskammarens rapport Livskarriäristerna - om millenniegenerationen på arbetsplatsen
Västsvenska Handelskammarens rapport Livskarriäristerna - om millenniegenerationen på arbetsplatsen

Pressmeddelande -

Den nya kravlistan i arbetslivet – lyxiga förmåner eller nya självklarheter?

Mer flextid, ett Netflixabonnemang som arbetsförmån eller godare kaffe? Brist på kompetens i svenska företag har skapat en marknad för arbetstagaren.Så hur kan arbetsgivarna bemöta den unga generationens förväntningar och drömmar? Har de orimligt höga krav på sina arbetsplatser eller ser vi tecken på en ny arbetslinje där livet, istället för karriären, kommer först?

Millenniegenerationen kallas den unga generationen ute på arbetsplatserna. De är mellan 20 och 34 år, uppvuxna med datorer, internet och smartphones. Helst konsumerar de tv-serier på fritiden och 65 procent anser att ett intressant arbete är viktigast när de väljer arbetsplats. Chefsrollen är också något flera aktivt väljer bort.
  – Handelskammarens undersökning visar att millenniegenerationen har helt andra krav på sina chefer och arbetsförhållanden än tidigare generationer. Det finns en större oro för stress och övertid. Hälften av de tillfrågade kan rent av tänka sig att byta lön mot mer semester, säger Stina Olén, rapportförfattare och ansvarig för kompetensförsörjning på Västsvenska Handelskammaren.

Kvinnor väljer bort chefsrollen
Att ha en bra lön och komma upp i chefspositioner är mindre viktigt visar undersökningen. Och var tredje kvinna väljer bort ledarskap eftersom de tror att det innebär för hög arbetsbelastning, var femte kvinna för att det verkar för ensamt. Utveckling kan istället handla om att de vill att arbetsgivaren ska hjälpa dem kombinera arbete med fritid.
  – 30 procent anser att flexibla arbetstider är viktigt och en av fem vill kunna träna på arbetstid. En ”fritidskarriär” betraktas som nästan lika viktig som en jobbkarriär. Få av de tillfrågade sätter jobbet främst, här handlar det om enbart 4 procent som värderar arbetet högre än fritiden.

Nästan alla vill ha fasta anställningar, vilket också kan kopplas till behovet av att komma in på bostadsmarknaden. Flextid med träning under dagtid ses allt mer som självklarheter. Men är det något alla företag kan tillmötesgå?
  – Att vara framgångsrik handlar inte om titlar, lön eller vilken bil man kör – utan om att trivas med jobbet och hitta balans i tillvaron. Ändå är det klassiska belöningssystem som många arbetsgivare fortfarande försöker konkurrera med. Attraktiva arbetsgivare idag visar istället hur de jobbar med sociala aspekter av jobbet, hur de kan hjälpa individen att utvecklas och få ihop sitt livspussel, säger Stina Olén.

Livskarriäristerna bygger på data ur Ungdomsbarometerns undersökning Workforce 2020 – en online-enkät som besvarats av över 2 500 svenska 20-34-åringar under perioden 7 juli – 2 augusti 2016.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2800 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör Västsverige starkare.

Presskontakt

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!