Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Handelskammaren driver på för mer stöd åt E20-bygge

Tragiska olyckor och bristande effektivitet utefter vägen i Skaraborg. Ändå gör Trafikverket bedömningen att kapaciteten inte lider av brister. Nu skriver Handelskammaren till ett femtiotal företag och organisationer för att samlas bakom kraven på utbyggd E20.

Trafikverket har nyligen presenterat Kapacitetsutredningen. I den listas kapacitets- och effektivitetsbrister på vägar och järnvägar i Sverige. Förhållandena i utefter E20 i Skaraborg bedöms inte vara tillräckligt allvarliga för att Trafikverket ska föreslå åtgärder där.

- Innehållet i utredningen påverkar satsningarna i väg och järnväg under de kommande åren. Att E20 då inte finns med bland de sträckor som har bristande kapacitet och effektivitet gör oss oroliga. E20 måste få bättre standard, säger Bjarne Pettersson.

Nu vänder sig Handelskammaren till andra företag och organisationer i Västsverige för att berätta om kapacitetsutredningen. Målet är att få fler att återkoppla till Trafikverket och därmed sätta mer tryck i utbyggnadskraven. Den formulering som Handelskammaren hoppas att andra västsvenska organisationer ska använda sig av lyder:

"Vi anser att stora delar E20 mellan Örebro och Göteborg har en standard som inte möjliggör effektiva gods- och persontransporter. Den emellanåt mycket höga belastningen i kombination med att det är hög andel tung trafik skapar kapacitetsproblem och störningar i trafiken så som förseningar, skadat gods, längre restider, stressande arbetsmiljö för chaufförer etc. Den stora mängden olyckor på sträckan är ett resultat av detta. Vi anser därför att E20 borde ha medtagits i utredningen som en sträcka med effektivitets- och kapacitetsproblem och att utredningen borde ha föreslagit åtgärder som avhjälper dessa problem."

- Vi har plockat fram ett antal organisationer som vi hoppas ska ta ställning för E20 i anslutning till utredningen. Vi måste vara många som berättar för Trafikverket att förutsättningarna för effektiva och säkra transporter helt enkelt inte är tillräckliga i Skaraborg, säger Stefan Gustavsson som är näringspolitisk chef för Handelskammaren.

Listan över organisationer och brevet de har fått finns här.

Ämnen

Taggar

Regioner


Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2600 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Vi gör Västsverige starkare.

Presskontakt

Annica Berg

Annica Berg

Presskontakt Kommunikationschef 031-83 59 11
Tina Hedegaard

Tina Hedegaard

Presskontakt Pressansvarig 0706-465309