Gå direkt till innehåll
Fler företag i Västsverige uppger att det går bra
Fler företag i Västsverige uppger att det går bra

Pressmeddelande -

Ny undersökning från Västsvenska handelskammaren: Så går det för de västsvenska företagen

I maj uppgav 60 procent av företagen att de påverkades negativt av pandemin, den siffran har nu minskat till 44 procent. Lika många, 44 procent, hävdar att de inte påverkas alls.

  – Det rimmar med vad vi hör från företagen, 12 procent anger också att de utvecklar sin verksamhet. Men det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande är tufft för många. Att minska sin verksamhet kan betyda allt från något tappad försäljning till helt utebliven, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Flera av regeringens stöd har kommit väl till pass. I Handelskammarens undersökning, där 28 branscher representeras och 1350 svarat, uppger närmare hälften av företagen att de nyttjat möjligheten till korttidspermittering, vilket är det i särklass mest använda stödet. 15 procent har sökt anstånd med skatteinbetalning.

  – Omställningsstödet har använts av 13 procent men endast en procent har lånat pengar från Almis företagsakut, säger Johan Trouvé.

Överhängande varsel

Hälften av företagen svarar att pandemin inte påverkat deras personalsituation. Däremot uppger 17 procent att de varslat om uppsägning och 11 procent att de troligtvis kommer göra det. Ju större bolaget är, desto högre andel har varslat.

  – Värst drabbade är hotell- och konferensbranscherna. Utifrån undersökningen ser vi även att risken för framtida varsel är störst för verksamheter inom resor. I den här fasen av krisen behöver stöden anpassas till de branscher som blöder mest, i synnerhet mässor och nöjesparker, säger han och fortsätter:

  – Vi föreslår därför att regeringen gör riktade insatser för särskilt drabbade företag med bland annat förlängt omställningsstöd och permitteringsstöd.

Nyanställning och omställning

Undersökningen ger också flera positiva signaler. 13 procent säger att de ska nyanställa och 16 procent kompetensutvecklar sin personal.

  – När vi jämför med undersökningar från i våras ser vi också att andelen företag som utvecklar sin verksamhet ökat från 6 till 12 procent. Det tyder på att fler företag går bra men också på att många är snabba på att ställa om.

Bland de som utvecklar sin verksamhet mest återfinns i fallande ordning; redovisning, bank och försäkring samt handel. Inom de två första kategorierna har en fjärdedel svarat att de utvecklar sin verksamhet. När det kommer till handeln uppträder däremot en splittrad bild, hälften har påverkats negativt samtidigt som 20 procent utvecklar.

  – Men vi ser också en annan tendens som liknar den vi iakttog under finanskrisen. Samtidigt som många bolag varslar planeras det också för nyanställningar, ibland till och med inom samma företag. Omställningsbehovet är stort och här behöver regeringen agera för att vi ska klara vår konkurrenskraft. Vi måste få till en modell där det är enkelt att satsa på kompetensutveckling och där utbildningar möter nya arbetsmarknadsbehov.

Läs resultatet i sin helhet under rubriken relaterat material

Undersökningen gjordes i skiftet september/oktober 2020 och besvarades av 1350 personer.

Ämnen

Taggar

Regioner


Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!


Så hanterar vi dina personuppgifter: Vi hanterar dina personuppgifter för att du som journalist eller intressent ska kunna få nyhetstips från oss. Dina personuppgifter lagras i vårt kundregister. Dina uppgifter säljs ej vidare till tredje part.

Önskar du utdrag av dina sparade uppgifter eller bli raderad, återkoppla till oss via gdpr@vastsvenskahandelskammaren.se » Läs vidare i vår integritetspolicy

Presskontakt

Ove Lillestöl

Ove Lillestöl

Regionchef Boråsregionen 033-20 62 43
Bjarne Pettersson

Bjarne Pettersson

Regionchef Skaraborg och Fyrbodal 0708-48 58 16

Relaterat material

Relaterade nyheter

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!