Gå direkt till innehåll
I samarbetet En ren vana ingår 14 företag, bland annat AB Volvo och SKF.
I samarbetet En ren vana ingår 14 företag, bland annat AB Volvo och SKF.

Pressmeddelande -

Västsvenska storföretag satsar på hållbara resor

Allt fler företag ser poängen med att deras medarbetare går, cyklar eller åker kollektivt till jobbet. Nu inleder 14 av Västsveriges största företag och Västsvenska Handelskammaren ett unikt samarbete med Västtrafik och Västra Götalandsregionen för att öka det hållbara resandet.

Ekonomiskt lönsamt, färre sjukskrivningar och starkare hållbarhetsprofil. Det är några av fördelarna för företag som får fler anställda att resa mer hållbart.

  – Att 14 av regionens största företag har beslutat sig för att sätta den här frågan högre upp på agendan är oerhört positivt för samhället i stort. När fler går, cyklar eller åker kollektivt minskar utsläppen, trängseln på vägarna avtar och staden blir mer attraktiv att vistas i, säger Lars Backström, vd, Västtrafik.

Företagens insats

I projektet deltar AB Volvo, Essity, SKF, AstraZeneca, Saab, AFRY (ÅF), Nordea, NCC, SEB, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, RUAG Space, Platzer, Skanska och Handelsbanken.

Satsningen är behovs- och situationsanpassad för varje företag. De medverkande företagen får möjlighet att göra en resvaneundersökning, får analyser, stöttning och rådgivning, och ett nätverk att utbyta erfarenheter i. Företagen sätter egna mål och tar själva fram sin handlingsplan.

  – De medverkande företagen ligger redan långt fram i sitt hållbarhetsarbete och nu tar vi nästa steg tillsammans. Genom samarbetet skapar vi en unik plattform för näringslivet att samverka och inspirera varandra, samtidigt som vi kan gå in och stötta med våra verktyg, säger Sara Persson, teamledare Hållbart Resande Väst, Västra Götalandsregionen.

Namnet på samarbetet blir En ren vana

  – Västsverige växer och Göteborg är på väg att bli en storstad. Alla kan inte ändra sina resvanor men om Göteborg ska vara attraktivt och framkomligt även i framtiden måste många göra det, och här näringslivet kan hjälpa till. Dels genom tekniska innovationer inom transportområdet där västsvenska bolag är världsledande, dels genom att underlätta för medarbetarna att resa hållbart till arbetet, säger Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé och fortsätter:

  – Att ha en stark hållbarhetsprofil är på väg att bli en hygienfaktor för företag som vill behålla personal och attrahera ny kompetens. Dessutom blir personalen friskare om de går, cyklar och åker mer kollektivt.

Som startskott på lanseringen av En ren vana inleds i dag samarbetet med att samtliga företag och partners möts upp på Västsvenska handelskammaren den 26 februari. I samband med mötet hålls även seminariet Ett hållbart resande där vi tillsammans med företagen hittar nya vägar att gå framåt i vårt klimatarbete. 

Presskontakter:

Kimberly Åkerström, Västra Götalandsregionen 0767-61 80 54

Tina Hedegaard, Västsvenska handelskammaren 0706-46 53 09

Västtrafiks presstjänst 0771-41 43  99


Ämnen

Kategorier

Regioner


Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!


Så hanterar vi dina personuppgifter: Vi hanterar dina personuppgifter för att du som journalist eller intressent ska kunna få nyhetstips från oss. Dina personuppgifter lagras i vårt kundregister. Dina uppgifter säljs ej vidare till tredje part.

Önskar du utdrag av dina sparade uppgifter eller bli raderad, återkoppla till oss via gdpr@vastsvenskahandelskammaren.se » Läs vidare i vår integritetspolicy

Presskontakt

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!