Gå direkt till innehåll
Dialog om likvärdighet och förebyggande arbete i fokus när ministrar besökte Haninge kommun

Pressmeddelande -

Dialog om likvärdighet och förebyggande arbete i fokus när ministrar besökte Haninge kommun

Bra samtal och kunskapsutbyte stod på agendan när Haninge kommun fick besök av Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation och Anna Ekström (S), utbildningsminister. Fokus för samtalet låg på framtidens utmaningar och kommunens arbete för att motverka konsekvenser av skolsegregation.

Besöket inleddes på Kvarnbäcksskolan i Haninge där Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande tillsammans med Tobias Hammarberg (L), vice ordförande i kommunstyrelsen tog emot besökarna och berättade om Haninge kommuns verksamhet. Medverkade under dagen gjorde även Elina Jansson, gruppledare (MP).

Första samtalet på Kvarnbäcksskolan handlade om hur kommunen arbetar för att höja elevresultaten och öka likvärdigheten samt Skolverkets satsning ”samverkan för bästa skola”. Henrik Lindh, utbildningsdirektör i Haninge kommun ledde samtalet tillsammans med rektor Jannika Andreasson och biträdande rektor Joakim Stenblom samt Pär Olsson, verksamhetschef grund- och förskola. Därefter följde en rundvandring på skolan. 

På eftermiddagen besökte statsråden familjecentralen i Handen som har en viktig stödjande funktion för familjer i områden med socioekonomiska utmaningar. Siw Lidestål, social- och äldredirektör med flera tog emot besökarna och berättade om Haninge kommuns mycket uppskattade förebyggande arbete riktat till barn och familjer. Under eftermiddagen medverkade Annett Haaf (S), ordförande i socialnämnden i Haninge. Även detta blev en uppskattad programpunkt med mycket frågor och dialog.

I programmet på eftermiddagen medverkade Caroline Brandi, enhetschef Haninge kommun, från regionen: Eva Karlsson, enhetschef, Erica Junge, verksamhetschef barnhälsovården Stockholm Syd/Nordöst, Emelie Sigerstad, enhetschef Haninge Barnmorskemottagning.

Som en sista och mycket uppskattad programpunkt följde erfarenheterna från kommunens förebyggande arbete samt samarbetsprojektet Älskade barn. Medverkande: Inger Dahlberg, preventionssamordnare, Helena Dahlin Kassé, flyktingsamordnare samt Kulmiye Abdiaziz, brobyggare inriktning föräldraskapstöd.

Ministerbesöket avslutades med en sammanfattning av Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande och de besökande statsråden.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Haninge ligger bara 20 minuter från huvudstaden. Haninge växer med bostäder i centrum,
ny stadsdel, handel och ny företagspark tillsammans med dynamiskt företagande.

Presskontakt

Meeri Wasberg (S)

Meeri Wasberg (S)

Kommunstyrelsens ordförande
Tobias Hammarberg (L)

Tobias Hammarberg (L)

Kommunalråd och 1:e vice ordf i kommunstyrelsen
Annett Haaf (S)

Annett Haaf (S)

Ordförande socialnämnden
Henrik Lindh

Henrik Lindh

Utbildningsdirektör Utbildningsförvaltningen
Siw Lidestål

Siw Lidestål

Social- och äldredirektör Social- och äldreförvaltningen

Relaterade nyheter

Haninge kommuns pressrum

Haninge kommun är en av Stockholms läns snabbast växande kommuner med närhet både till skärgård och stadskärna.

Haninge kommuns pressrum
Rudsjöterrassen 2
136 81 Haninge
Sverige