Pressmeddelande -

Starka röster för familjen på internationell Haro-konferens - nu på YouTube

Nu finns flera av föredragen från European Conference of the Family 2014, som Riksorganisationen Haro anordnade på Skansen i höstas, på YouTube. Sammanfattningsvis lyfte konferensen fram familjens centrala betydelse för barns utveckling och emotionella välbefinnande, och den gav många och starka skäl till att på olika sätt stötta och stärka familjen.

Samtliga föredrag, samt frågestunden, är på engelska, och finns på nedanstående länkar:

Dr Gordon Neufeld, Kanada: "Why Children Need Families to Flourish"

Professor Mona Sandbaek, Norge: "Supporting Parents, in the best interest of the Child"

Jonas Himmelstrand, Åland, Svenska Neufeld-institutet: "Family developments in Sweden"

Avslutande frågestund med ovanstående talare.

På Haros YouTube-kanal har vi samlat fler intressanta föredrag och seminarier. Gå in på Haros pressrum och scrolla ner en bit, till "Haro på YouTube". Välkommen!

Relaterade länkar

Ämnen

  • Familjefrågor

Kategorier

  • gordon neufeld
  • familjepolitik
  • utvecklingspsykologi
  • barns och ungas psykiska hälsa
  • föräldrar

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.

Presskontakt

Ingvild Segersam

Presskontakt Ordförande

Relaterat innehåll