Pressmeddelande -

Susanne Nyman Furugård tilldelas guldmedalj

Haros riksstämma beslutade i helgen att Haros guldmedalj 2016 tilldelas Susanne Nyman Furugård, journalist och initiativtagare till föräldrauppropet Hållbar familjepolitik NU.

Guldmedaljen delas ut till personer som, enligt Haros sätt att se, på ett utmärkt sätt väckt debatt kring barns och föräldrars intressen, och verkat för och värnat om deras bästa.

Motiveringen lyder:

Under det senaste året har hon publicerat ett betydande antal artiklar i stora svenska dagstidningar, där hon på ett utmärkt sätt ifrågasätter dagens svenska familjepolitik. Hon för fram relevanta fakta om barns behov och utveckling och den stora psykiska ohälsan bland barn och ungdomar. Hon har även gett ut en bok och en rapport i ämnet ”hållbar familjepolitik”.

Några citat:

”Att det saknas forskning om hur barn mår av förskola, beror på att detta är politiskt känsligt för de makthavare som byggt upp den svenska barnomsorgsmodellen. Deras ointresse börjar dock bli helt ohållbart, när annan forskning om den ökande psykiska ohälsan bland unga och skenande samhällskostnader visar ett tydligt samband.”

Replik i DN, 2 februari 2016, ”Politiker blundar för sambandet med ungas psykiska ohälsa”

”Det enda sättet att tillgodose allas olika behov är att låta föräldrar själva välja vilken barnomsorg som passar deras barn bäst. Låt därför förskolan vara till för dem som behöver den, men tvinga inte in alla barn i den. Då blir det möjligt att förbättra kvaliteten i förskolan, barns psykiska hälsa och skolresultaten.”

Sydsvenskan, 19 februari 2016, ”Det lilla försprång som en del barn får i förskolan är utraderat när barnen är tolv år”

Relaterade länkar

Ämnen

  • Familjefrågor

Kategorier

  • barnomsorg
  • förskolan
  • familjepolitik
  • hållbar familjepolitik nu

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.

Kontakter

Ingvild Segersam

Presskontakt Ordförande

Relaterat innehåll