Gå direkt till innehåll
Avloppsreningsverket i Hässleholm
Avloppsreningsverket i Hässleholm

Pressmeddelande -

Hässleholms Vatten anmäler överskridande av riktvärden till Miljönämnden

Under onsdagen skickade Hässleholms vatten, i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter, in en anmälan till Miljönämnden om överskridande av riktvärden på Hässleholms reningsverk. Varken miljö eller människor påverkades av driftstörningen och vattnet som når Finjasjön har normala värden.

Hässleholms vatten anmälde under onsdagen (2021-06-09) ett överskridande av riktvärde av fosfat på Hässleholms reningsverk, till Miljönämnden. Överskridandet av riktvärdet har inte påverkat vare sig människor eller miljö. Det vatten som nått Finjasjön höll normala halter fosfor, efter att vattnet passerat Magle våtmark. En utredning pågår för att optimera reningseffekten.

I enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse, NFS 2016:6, skall utgående avloppsvatten med kontrollparameter totalfosfor tas som ett veckoprov per vecka. Detta veckoprov används vid beräkning av månadsmedelvärden. Vid en driftstörning som detta är, är vi ålagda att anmäla detta till Miljönämnden.

Reningsprocess

Närsaltet fosfat frånskiljs på reningsverk på kemisk väg genom en fällningsprocess. På Hässleholms reningsverk sker detta med hjälp av järnklorid.

Doseringen av fällningskemikalier regleras av volymflödet genom reningsverket samt tiden på dygnet. Dagliga driftprover ger en indikation på vilken faktor som skall användas vid doseringen och effekten av doseringen är normalt snabb.

Det finns dock en viss eftersläpning av resultaten av driftproverna på grund av analystiden. Under våren har halterna av fosfor varierat mycket snabbt och kompensation med fällningskemikalier har därför inte följt med tillräckligt fort, vilket gett högre halter ut från verket. Detta har i sin tur medfört överskridande av riktvärde för maj månad.

Normala värden på vattnet som når Finjasjön

Fosforhalterna i det vatten som når Finjasjön är normala och det flödesviktade månadsmedelvärdet för maj är 0,1 mg totalfosfor/l. Under våtmarkens riktvärde (årsmedelvärde) på 0,3 mg totalfosfor/l.

Sedan 1995 har reningsverkets utlopp passerat Magle våtmark innan det leds vidare till Finjasjön. Magle våtmark är en del av Hässleholms reningsverk och halter och flöden registreras därför. Uppehållstiden i Magle våtmark är normalt ca en vecka och upptag av närsalter och rening fortgår på naturlig väg under denna tid. 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter, producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt ansvarar för att leverera kranvatten och hantera spill- och dagvatten. Vi sköter även kommunens drift av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och allmänna VA-ledningar. Tillsammans med invånarna i Hässleholms kommun och med stor hjälp av våra entreprenörer gör vi dagligen en insats för miljön. Genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan är Hässleholm Miljö med och bidrar till en bättre livsmiljö.www.hassleholmmiljo.se

Presskontakt

Presskontakt Sommar

Presskontakt Sommar

Presskontakt Presskontakt under sommaren 0451-26 82 00

Vi brinner för en hållbar framtid

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi producerar och levererar klimatsmart fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter. Tillsammans med invånarna i Hässleholms kommun och med stor hjälp av våra entreprenörer gör vi dagligen en insats för miljön. Genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan är Hässleholm Miljö med och bidrar till en bättre livsmiljö.

Hässleholm Miljö AB
Hässleholms kommun
28180 Hässleholm
Sverige