Gå direkt till innehåll
Projektledare Sofie Vessling
Projektledare Sofie Vessling

Pressmeddelande -

​Positiva resultat av pilotprojekt med biologisk rening av lakvatten

I drygt ett år har ett pilotprojekt pågått på Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva för att minska halten tungmetaller i lakvatten med hjälp av sulfatreducerade bakterier. Och resultaten är positiva.

Metoden hade aldrig tidigare testats på lakvatten i Sverige och väckte tidigt ett stort intresse. Pilotprojektet, som vi på Hässleholm Miljö drog igång 2018 tillsammans med Sweco, har finansierats av branschorganisationen Avfall Sverige, Lunds Tekniska Högskola har varit med och drivit projektet genom examensarbetare, AnoxKaldnes har bidragit med bärare (material som bakterierna ska trivas med) och det holländska bolaget Paques har bidragit med bakteriekulturen.

Resultatet visar att metallföroreningarna minskar mellan 30-75 % med undantag för arsenik, krom och mangan som hade väldigt varierade resultat. Det sammantagna resultatet är mycket positivt och visar att det är en väl fungerande metod.

Sofie Vessling, miljösamordnare på Hässleholm Miljö, som varit projektledare är glad över resultatet. 

- Det här har varit ett av de roligaste projektet jag drivit. Det är fantastiskt att en biologisk reningsmetod med naturligt förekommande bakterier fungerar så bra att vi på sikt kan minska vår användning av kemikalier och skapa bättre hushållning av våra resurser, utan att tumma på reningseffekten, säger Sofie.

Lakvattnet på Hässleholms Kretsloppscenter innehåller relativt låga halter metaller men behöver minska ytterligare för att kunna släppas ut till den närliggande bäcken. Vanligtvis renas lakvatten från metaller genom kemisk fällning, vilket innebär att kemikalier tillsätts vattnet och binder till metallerna. Nu ser vi fram att på sikt kunna rena lakvatten biologiskt med hjälp av bakterier istället. 

Ämnen

Regioner


Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi producerar och levererar klimatsmart fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter. Tillsammans med invånarna i Hässleholms kommun och med stor hjälp av våra entreprenörer gör vi dagligen en insats för miljön. Genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan är Hässleholm Miljö med och bidrar till en bättre livsmiljö.www.hassleholmmiljo.se

Presskontakt

Emma-Karin Trygg Vincic

Emma-Karin Trygg Vincic

Presskontakt Marknadschef 073-087 46 94

Relaterat innehåll

Vi brinner för en hållbar framtid

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi producerar och levererar klimatsmart fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter. Tillsammans med invånarna i Hässleholms kommun och med stor hjälp av våra entreprenörer gör vi dagligen en insats för miljön. Genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan är Hässleholm Miljö med och bidrar till en bättre livsmiljö.

Hässleholm Miljö AB
Hässleholms kommun
28180 Hässleholm
Sverige