Gå direkt till innehåll
Vilka val är hässleholmarna beredda att göra i vardagen för klimatet? Det undrar kommunen nu inför arbetet med energi- och klimatplanen. Bilden visar stationsområdet i Vinslöv. Foto: Daniel Larsson
Vilka val är hässleholmarna beredda att göra i vardagen för klimatet? Det undrar kommunen nu inför arbetet med energi- och klimatplanen. Bilden visar stationsområdet i Vinslöv. Foto: Daniel Larsson

Pressmeddelande -

12 minuter för miljön

Nu har medborgarna möjlighet att påverka kommunens miljöarbete. Genom att svara på ett antal frågor bidrar man till den kommande energi- och klimatplanen. En plan som anger hur invånare, näringsliv och kommunens verksamheter tillsammans verkar för en hållbar framtid.

Frågor om medborgarnas vardag

Kommunen undrar bland annat om medborgarnas vilja att pendla miljövänligt, om synpunkter kring klimatanpassade måltider och om slöseri som kan minskas. Frågorna ställs i en enkät som tar cirka 12 minuter. Svaren kommer sedan att påverka innehållet i klimat- och energiplanen. Enkäten är öppen fram till och med den 13 december och svaren är anonyma.

Varför behövs svaren just nu?

Klimatförändringarna påverkar oss alla. Den globala uppvärmningen måste bromsas genom en kraftig minskning av halterna av växthusgaser i atmosfären.

-Klimat- och energiplanen ska bidra till att vi kan ge våra kommande generationer ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, säger miljöchef Torbjörn Håkansson.

Utmaningen med miljöproblemen kräver insatser från länder och regioner men också kommuner och privatpersoner.

-Du och jag kan göra skillnad med valen vi gör i vardagen. Därför vill vi veta vad du vill göra för att leva hållbart och fossilfritt. Vi vill också veta vad du tycker att kommunen ska göra för insatser. Allt för att vi ska kunna lösa klimatutmaningen tillsammans, säger Torbjörn Håkansson.

Vem är klimat- och energiplanen till för?

Det är miljöavdelningen som har i uppdrag att aktualisera den nuvarande energi- och klimatplanen från 2010. I arbetet träffar man näringslivet och gör enkäter till medborgarna och till kommunens medarbetare. Ett nytt förslag ska presenteras för miljö- och stadsbyggnadsnämnden i mars 2021. När den nya planen är antagen kommer den att gälla för kommunens verksamheter. Den kommer också att ange lokala klimatmål som påverkar den som bor och verkar i Hässleholms kommun, för att man tillsammans ska kunna bidra till en hållbar framtid.

För mer information kontakta:

Torbjörn Håkansson, miljöchef
Tel 0451-26 83 94, torbjorn.hakansson@hassleholm.se

Dolores Öhman, hållbarhetscoach Hässleholm Miljö
Tel 0451-26 82 71, dolores.ohman@hassleholm.se

Till enkäten: www.hassleholm.se/klimat

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm