Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Alliansen satsar på kärnverksamheterna

Den styrande alliansen i Hässleholms kommun lägger fram ett budgetförslag för 2013 med starkt fokus på välfärdens kärnområde, det vill säga skola, omsorg och social verksamhet. Bakom förslaget står Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Investeringar
Investeringsutgifterna uppgår till cirka 222 mnkr år 2013 och totalt cirka 681 mnkr för treårsperioden 2013-2015. De största projekten under perioden är ny- och ombyggnad av fastigheter. Under treårsperioden planeras ombyggnad av bland annat Västerskolan etapp 2 och 3 samt ombyggnad av Hässleholms Tekniska Skola. Nya förskolor planeras i Vinslöv, Tyringe och Bjärnum.

Andra stora investeringar som är mycket betydelsefulla för Hässleholms framtida utveckling är Dryport Skåne Hässleholm (Hässleholm Nord), där kommunen satsar 236 mnkr under planperioden.

Tillskott i driftbudgeten
En del tillskott föreslås ske i driftbudgeten. Nedan följer några exempel:

Omsorgsnämnden 20,2 mnkr
Omsorgsnämnden får ett nytt tillskott på 19,2 mnkr som ska användas för att förbättra och utveckla kvaliteten i hemtjänst och äldreomsorg. Seniorkorten flyttas från kommunledningskontoret och samtidigt förstärks den budgeten med 1,0 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden 18,1 mnkr
Barn- och utbildningsnämnden får ett tillskott på 12,0 mnkr. I enlighet med budgetpropositionen utökas budgeten med 2,5 mnkr för ökad undervisning i matematik, betyg från årskurs 6, nationella prov i årskurs 6 och 9, lärarlegitimation, stärkta förutsättningar för elever med vissa funktionsnedsättningar samt ny gymnasiesärskola.
Eftersom delar av gymnasiereformen har skjutits fram i tiden återförs även 3,6 mnkr i statsbidrag till budgeten.

Socialnämnden 13 mnkr
Socialnämnden får ett nytt tillskott på 13,0 mnkr för att möta de ökade kostnaderna, dels för försörjningsstöd, dels för placering av barn och ungdomar. I enlighet med budgetpropositionen utökas budgeten med 0,5 mnkr för stärkt stöd och skydd för barn och unga samt för utökad målgrupp för nyanlända. Dessutom samfinansierar socialnämnden, omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden en samordnare till team 3, med uppdrag att anpassa hem- och skolmiljön för barn och unga med neuropsykiatrisk problematik.

Kommunledningskontoret 4,5 mnkr
Kommunledningskontoret får tillskott på 1,5 mnkr för ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, 1,5 mnkr för satsning på fiber till byn, 0,5 mnkr för utveckling av e-tjänster samt 1 mnkr för reduktionsfiske i Finjasjön.

Räddningstjänsten 1,0 mnkr
Ytterligare en tjänst som brandingenjör inrättas på räddningstjänsten (0,6 mnkr). Dessutom tillförs medel för att fortsätta arbetet med en utökad heltidsstyrka i Hässleholm (0,4 mnkr). 2012 tillfördes också 1,0 mnkr för att påbörja arbetet med en utökad heltidsstyrka i Hässleholm.

Resultat
Överskotten i driftbudgeten för de nästföljande åren budgeteras till 3,9 mnkr för år 2013, 5,3 mnkr för år 2014 och 2,3 mnkr år 2015.
Kommunalskatten 2013 förändras inte utan ligger kvar på 20,61 kr. Låneskulden ökar under perioden med cirka 455 mnkr. Vid periodens slut kommer låneskulden att uppgå till cirka 905 mnkr.

Budgetförslaget är ännu inte MBL-förhandlat. Det kommer att ske tisdagen den 16 oktober.

 

- Vi prioriterar välfärdens kärna genom att ge drifttillskott till omsorg, social och skola. Vi fortsätter också att investera i Dryport Skåne/Hässleholm Nord som kommer att bli mycket viktig för kommunens framtida utveckling. Det här är en ansvarsfull budget som är i balans och där skatten är oförändrad, säger kommunalråd Urban Widmark (M).

- Vi väljer att satsa på våra barn och ungdomar på flera sätt. Det handlar om fortsatt stora investeringar i skolornas lokaler, men också om rejäla tillskott till verksamheten för att värna om hög kvalitet i undervisningen, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C).

- Det är viktigt att förstärka skola, omsorg och social verksamhet. Vi vill göra en särskild insats med fokus på barn och ungdom genom ett samarbete mellan dessa nämnder, en kristdemokratisk profilfråga, säger Robin Gustavsson (KD).

 

För mer information kontakta:
Kommunalråd Urban Widmark (M), 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
 Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
 Lena Svensson (C), 0733-56 38 01
 Robin Gustavsson (KD), 0733-90 93 01
 Lars Arvidsson (FP), 070-514 90 16
 Ekonomichef Eva-Lotta Svensson, 0451-26 80 64

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48