Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fördjupad dialog mellan Hässleholms kommun och Hessleholm Network

Efter att fiberföretaget Hessleholm Networks ägare Mathias Berglund bestämt sig för att sälja bolaget, har han fört dialog med Hässleholms kommun som möjlig köpare. En affär innebär bland annat att kommunens position som nätägare blir tydligare.

För kommunen finns det många fördelar med att köpa ett redan etablerat fiberföretag. Förutom att det skulle ligga i linje med kommunfullmäktiges beslut om fiberetablering, pekar utvecklingen på att en etablerad fiberinfrastruktur är en av faktorerna för att göra Hässleholm till en attraktiv kommun att leva, verka och bo i. En väl fungerande fiberinfrastruktur kommer att spela en stor roll för näringslivet, men även för kommunens eget arbete inom till exempel omsorg och skola.

- Vi ser vikten av att kommunen ansvarar för fiberinfrastrukturen på samma sätt som ansvaret ligger hos oss för till exempel vägar, fjärrvärme, vatten och avloppsledningar, säger kommunchef Bengt-Arne Persson.

Nu hyr kommunen en del förbindelser från Hessleholm Network till kommunala verksamheter. Ett köp innebär att kommunen kontrollerar de förbindelserna och att kalkylen för fiberetableringen påverkas positivt. Dels genom insparade hyror, men också genom att en färdig kundkrets ger intäkter i form av nätintäkter.

Hessleholm Network har nät i Hässleholm, Finja, Tyringe, Hörja, Vankiva och Stoby. Företaget levererar tjänster och internetkapacitet till cirka 1000 kunder. Under förutsättning av att affären blir av tar Fibernätet i Hässleholms kommun över befintliga kunder, infrastruktur och inventarier. Det betyder att det finns en god grund för vidare etablering samtidigt som hastigheten i utbyggnaden ökar och möjligheten till att förtäta i redan etablerade områden är stor.

- Befintliga kunder i Hessleholm Network kommer att få större valmöjligheter samtidigt som affären gynnar kommunen i stort, säger Mathias Berglund på Hessleholm Network.

För mer information kontakta:
Kommunchef Bengt-Arne Persson, tfn 0451-26 80 51, 0709-81 80 51

IT-strateg Ann Andersson, tel 0451-26 77 75, fiber.info@hassleholm.se

Hessleholm Network Mathias Berglund, tel 0451-870 04

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Relaterat innehåll

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm