Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Första hjälpen till psykisk hälsa

Psykisk ohälsa ökar bland äldre personer. Behoven är stora och många äldre riskerar att drabbas av depression. Kunskapsnivån gällande psykiska sjukdomar är inte alltid tillräcklig för att veta hur man ska bemöta och stödja dessa personer.

Under hösten har omsorgsförvaltningen inlett en utbildningssatsning i psykisk ohälsa hos äldre. I den första omgången genomför 20 medarbetare inom äldreomsorgen, sjuksköterskor och hemtjänstpersonal, utbildningen ”Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre”. Den syftar till att öka kunskaperna om psykisk ohälsa, samt att avlägsna de fördomar som finns om psykiska sjukdomar. Efter avslutad utbildning får deltagarna ett utbildningsbevis.

- Gruppen äldre med psykisk ohälsa växer och det är viktigt för oss att arbeta förebyggande med riktade insatser. Personalen rustas nu med kunskap i ämnet, vilket vi hoppas kommer göra stor skillnad och gagna många människor, säger verksamhetschef särskilt boende Maria Elfblad.

Utbildningens mål

Tanken är att utbilda ”Första hjälpare” som lär sig att identifiera psykisk ohälsa hos äldre i ett tidigt stadium. Utbildningen lär ut en handlingsplan för suicidprevention, där en viktig del är personalens bemötande. Snart kommer det finnas 20 stycken utbildade Första hjälpare inom äldreomsorgen i Hässleholms kommun. Utbildningssatsningen kommer att fortsätta och nå fler medarbete inom äldreomsorgen. Förhoppningen är att den nya kunskapen ska sprida sig ut i organisationen efter utbildningen. En Första hjälpare kan stötta sina kollegor och ge dem redskap att möta psykisk ohälsa hos äldre.

- Det är viktigt att våga bemöta personer med psykisk ohälsa och att uppmuntra dem att söka rätt sort hjälp. Med rätt kunskap kan vi rädda liv, säger psykiatrisjuksköterskan Susanne Kjellander.

Media är välkommen att besöka det sista utbildningstillfället.

Tid och plats: 1/12 i T4 matsal, klockan 13.00 – 16.00.

För mer information kontakta:

Susanne Kjellander, Psykiatrisjuksköterska

Tel 0721-93 60 90, susanne.kjellander@hassleholm.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm