Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hässleholm får Europa Direkt-kontor

Hässleholms kommun har fått positiv respons från Europeiska kommissionen när det gäller etableringen av ett Europa Direkt-kontor i Hässleholm. Formellt besked lämnas i början av 2009 när alla avtal är klara.

Ett Europa Direkt-kontor ger Hässleholm ett officiellt erkännande som Europakommun och en tydlig nationell identitet i Europafrågan.

- Europaforum Hässleholm har på sex år blivit Sveriges ledande mötesplats för aktuella Europafrågor. Europa Direkt-kontoret kompletterar Europaforum Hässleholm på ett utmärkt sätt och innebär en förstärkning av vår profilering på det här området. Vi är därför mycket glada att Europeiska kommissionen ser positivt på vår ansökan, säger kommunalråd Bo-Anders Thornberg (m).

Ett Europa Direkt-kontor beviljas av Europeiska kommissionen för fyra år i taget - den aktuella perioden är 2009 till 2012. Kontoret ska aktivt informera om EU, i nära samarbete med kommissionens representationskontor. Verksamheten kan bestå av allt från att besvara frågor till att arrangera konferenser och andra evenemang som uppmuntrar till debatt. Informationskontoren ska tillhandahålla tjänster som på gräsrotsnivå är anpassade till lokala behov så att besökande kan få information, råd och hjälp.

Huvudinriktningen för Europa Direkt-kontoret i Hässleholm ska vara Europakunskap i gymnasieskolorna i Skåne Nordost. En informationsportal ska finnas på biblioteket. Kontoret ska även vara det administrativa stödet för Europaforum Hässleholm.

Europeiska kommissionen ger ett årligt bidrag till kontoret på max 25000 Euro, samt kostnadsfri utbildning, dokumentation och möjligheter till nätverkssamarbete för informationskontoren och deras personal. Region Skåne har uttryckt en viljaatt medfinansiera under perioden 2009-2012. Övrig finansiering ingår i majoritetens budgetförslag för 2009 med 150000 kronor.

För mer information, kontakta
Bo-Anders Thornberg (m), 0451-26 83 69, 0709-81 83 69
Lars-Göran Wiberg (c), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Utvecklingschef Diana Olsson, 0451-26 83 53, 0709-81 83 53
Informationschef Hanna Gardell, 0451-26 83 48, 0709-81 83 48

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0451-26 84 48