Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hässleholm klättar i skolranking

Lärarförbundet lyfter fram Hässleholms kommun på plats 4 i Skåne och plats 43 av 290 i årets ranking av Sveriges bästa skolkommun. Bland annat lyfter de fram lärartätheten och antalet behöriga lärare i skolan. En glädjande nyhet för våra skolor.

Lärarförbundet skriver på sin hemsida att kommunen har en generell utveckling i positiv riktning och att resurstilldelningen och lärarnas behörighet tillhör Hässleholms styrkor relativt sett. De lyfter också fram en utmaning som vi delar med många svenska kommuner idag. Utmaningen med andelen godkända elever.

Stefan Larsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, gläds åt beskedet.

-Det är mycket glädjande med hög andel behöriga lärare. Det är en god grund för att resultaten kommer att höjas på sikt, säger Stefan Larsson.

Rankingen bedöma utifrån 10 kriterier: resurser till undervisning, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner, kommunen som huvudman, andelen barn i förskola, meritvärde i årskurs 9, andel godkända elever och fullföljd gymnasieutbildning.

Hässleholms kommun hamnade på plats 43 av 290 svenska kommuner och på plats 4 av Skånes 33 kommuner.

-Det finns oerhört mycket positivt för oss i den här rankingen, och i vissa delar har vi en betydligt bättre placering jämfört med föregående år. Bland annat ligger vi bra till när det gäller andelen utbildade pedagoger och en hög lärartäthet. Detta ska vi hålla i, säger Rolf Bengtsson, förvaltningschef. Vi har samtidigt många utmaningar, t ex i att förbättra elevernas resultat när de slutar årskurs 9 i grundskolan.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Kontakter

Linda Färdig

Linda Färdig

Presskontakt Kommunikatör Kommunikationsavdelningen, Kommunledningsförvaltningen 0451-26 89 87
Hanna Gardell

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikations- och kanslichef Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm