Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hässleholms kommun öppnar särskilt covid-19-korttidsboende

Nu är det klart att Hässleholms kommun öppnar ett särskilt covid-19-korttidsboende. Bakgrunden till att boendet öppnar är främst att minska risken för smittspridning.

-Det särskilda covid-19-korttidsboendet ger kommunen goda förutsättningar att hantera eventuell smitta och det kanöppna när behovet finns, säger tf. förvaltningschef Eva Liljekvist Borg.

Det nya covid-19-korttidsboendet kommer att finnas i en avskild del av äldreboendet Högalid och rymma 12 platser och dessa kommer att öppna i etapper. Syftet med det nya korttidsboendet är att minska risken för smittspridning och det kommer att vara öppet så länge behovet finns.

Sedan tidigare finns ett specialiserat covid-19-team inom ordinärt boende, som ger vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19 som kan vårdas hemma.

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Kontakter

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Relaterat innehåll

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm